Zlecone w niezależnym laboratorium Eufilter S.C., badania produktów: Moduł stropu laminarnego oraz Nawiewnik typu NH z filtrem HEPA zdobyły pozytywne wyniki.

Badania obejmowały pomiary szczelności osadzenia oraz integralności filtra HEPA, wg normy PN-EN ISO 14644-3. Niezależne laboratorium Eufilter S.C. zajmuje się weryfikacją, zarówno jakości filtrów, jak i walidacją istniejących instalacji w pomieszczeniach czystych. Efektem badań są raporty potwierdzające zastosowanie rozwiązania technicznego, a także wysoką jakość wykonania ww. urządzeń przez firmę Clima Gold.

 

Dowiedz się więcej