12 maja br. na Politechnice Warszawskiej i Gdańskiej odbył się półfinał szóstej edycji Akademii Danfoss. Studenci z województwa mazowieckiego i pomorskiego zaprezentowali swoje pomysły na rozwiązanie zadanego studium przypadku. Komisja wyłoniła sześciu kandydatów, którzy zmierzą się teraz z zadaniem finałowym.

Półfinał szóstej edycji Akademii Danfoss

Finaliści AD z woj. pomorskiego

 


Finaliści AD z woj. mazowieckiego i przedstawiciele komisji rekrutacyjnej

 

Do walki o 5 000 zł stypendium, gwarantowane, płatne praktyki w firmie Danfoss Poland oraz opiekę mentorską staną: Adam Kopacki, Magdalena Ostrowska i Danuta Szymańska – studenci z województwa mazowieckiego oraz Mateusz Goeck, Jakub Tchórzewski i Maciej Cielątkowski – studenci z województwa pomorskiego.

W tegorocznej edycji programu, zadaniem kandydatów o profilu technicznym było przygotowanie analizy ryzyka montażu elektrycznych węzłów cieplnych zgodnie z metodyką FMEA oraz optymalizacja kontroli. Z kolei studenci kierunków humanistycznych musieli zaprezentować pomysły na strategię efektywności energe¬tycznej dla gminy, która chce stać się zieloną wyspą energetyczną w kraju. Na zaprezentowanie pomysłu mieli 15 minut, a po tej części nastąpiła 10 minutowa sesja pytań od komisji konkursowej. Prezentacje półfinalistów były oceniane pod kątem kreatywności zaproponowanego rozwiązania, realności jego wdrożenia oraz poziomu wizualnej prezentacji, w tym umiejętności przedstawienia zagadnienia w ciekawy sposób. 


Największym zaskoczeniem w tegorocznym półfinale była liczba prezentacji humanistycznych poświęcona budowaniu strategii efektywności energetycznej, ponieważ w ubiegłym roku zdecydowana większość  uczestników skupiła się na rozwiązaniu problemu technicznego. Jak co roku wszyscy uczestnicy, będący już po dwóch etapach Akademii Danfoss, porządnie przygotowali się do konkursu. Dla jednych wyzwaniem była kreatywność rozwiązania, dla innych jego realność, ale dla wszystkich, zarówno dla półfinalistów jak i dla komisji był to czas na sprawdzenie akademickiego i praktycznego podejścia do prezentacji zadania. Mam ogromny szacunek do pracy, którą wszyscy uczestnicy włożyli w swoje prezentacje i udowodnili, że nie będąc jeszcze w naszej organizacji potrafią utrzymać standardy pracy, które uważamy za wartościowe” – mówi Jakub Niemirka, przedstawiciel komisji rekrutacyjnej z Danfoss Poland.

Teraz przed finalistami kolejne wyzwanie –  muszą przygotować multimedialne CV, w którym jak najlepiej zaprezentują siebie. Na jego podstawie oraz w oparciu o przygotowane przez specjalistów HR profile kandydatów, komisja rekrutacyjna wspólna dla obu lokalizacji, dokona wyboru trzech laureatów Akademii Danfoss.