W dniu 28.06.2016 r. p. Krzysztof Szewczyk – Wójt Gminy Olszewo-Borki przekazał firmie Bartosz plac budowy pod realizacje inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara, gm. Olszewo-Borki”.

Plac budowy w Gminie Olszewo-Borki już w rękach Firmy Bartosz!

W ramach inwestycji powstaną:

  • budynek technologiczny,
  • zbiorniki magazynowe retencyjno-uśredniające wody uzdatnionej,
  • zbiornik na wody popłuczne,
  • zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalne,
  • ujęcie wód podziemnych składające się z 3 istniejących studni głębinowych,
  • wewnętrzne place technologiczne, chodniki i ogrodzenie terenu.

 

Termin zakończenia prac przez Firmę Bartosz przewidziany jest na koniec czerwca 2018 roku.