Systemy wentylacyjne Lindab i Centrum Klima jako pierwsze na świecie zostały objęte prestiżowym certyfikatem Eurovent potwierdzającym zgodność procesów, maszyn, surowców, przyrządów pomiarowych i produktów ze standardami Norm Europejskich.

Pierwszy na świecie system wentylacyjny z certyfikatem Eurovent!

Organizacja Eurovent powstała w 1993 roku i bardzo szybko zdobyła pozycję najważniejszego ośrodka certyfikacyjnego, specjalizującego się w weryfikacji danych technicznych deklarowanych przez producentów oraz walce z nieuczciwą konkurencją. Dziś ośrodek certyfikuje aż 36 różnych kategorii produktowych. Na centralach wentylacyjnych i klimatyzatorach, logo Eurovent jest już na polskim rynku standardem.

Dotychczas w przypadku stalowych systemów wentylacyjnych nie było producenta, który spełniłby wymagania audytorów – udało się to firmie Lindab! Testy niezależnych ośrodków badawczych i ustalenia audytorów Eurovent jednoznacznie potwierdziły, że systemy wentylacyjne marki Lindab są zgodne z deklarowaną specyfikacją i spełniają najwyższe normy jakości.

Podczas procesu certyfikacyjnego zespół Eurovent losowo, z zachowaniem metodologii badawczej, wybrał reprezentatywne elementy z oferty firmy i przetestował je zarówno w laboratorium, jak również na hali produkcyjnej. Właściwości systemu testowane zgodnie z odpowiednimi normami to między innymi:

  • klasa szczelności,
  • limity na pozytywne i negatywne ciśnienie,
  • tolerancja wymiarów.

Ponadto szczegółowo przeanalizowano wszystkie procesy wewnętrzne, od momentu przyjęcia i kontroli jakości surowców, przez obrabianie materiałów, oprogramowanie maszyn, do zgodności danych technicznych w dokumentacji udostępnianej klientom.

Certyfikat Eurovent to nie tylko prestiż, ale także bardzo ważny dokument dla osób zaangażowanych w inwestycję.

Gwarancja wymiarów i szczelności umożliwia projektantowi uwzględnienie w projektach mniejszych tolerancji i zagwarantowanie idealnego dopasowania każdego elementu do założeń. Zgodność z normami i standaryzacja ułatwia natomiast wiarygodne porównywanie różnych elementów i wzmacnia uczciwą konkurencję.

Zasada certyfikacji Eurovent obejmuje całą linię produktową (np. kompletny system Centrum Klima), więc każdy z elementów musi spełniać wymagania. Certyfikowane w ten sposób produkty przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii. W przypadku systemu wentylacji dzieje się to głównie poprzez wysoką szczelność, która pozwala ograniczyć zużycie energii przez wentylatory.

Bardzo istotną kwestią jest fakt, że wiarygodne dane techniczne pozwalają wyeliminować ryzyko inwestycyjne i ryzyko problemów na placu budowy. 

Certyfikat Eurovent to gwarancja dla wszystkich osób zaangażowanych w inwestycję budowlaną, a także potwierdzenie, że systemy wentylacyjne Lindab będą pracowały zgodnie z europejskimi standardami i deklaracjami – co oznacza najwyższą dostępną na rynku szczelność, trwałość.

 

Dowiedz się więcej