Panasonic wprowadził na europejski rynek inteligentny system VRF łączący elektryczną (EHP) i gazową pompę ciepła (GHP). Rozwiązanie automatycznie wybiera technologię GHP, EHP lub ich symultaniczną pracę w zależności od aktualnych potrzeb, w celu zapewnienia optymalnej wydajności i ograniczenia zużycia energii. Oferuje także produkcję c.w.u. praktycznie za darmo, dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z silnika GHP.

Chcąc zapewnić maksymalną efektywność systemów VRF, Panasonic stworzył innowacyjne rozwiązanie łączące technologię gazową i elektryczną. W efekcie powstał najbardziej wydajny w ofercie firmy hybrydowy układ, który składa się z jednostki zasilanej gazem (GHP), jednostki elektrycznej (EHP) oraz inteligentnego sterownika. Ten ostatni monitoruje zużycie i zapotrzebowanie na energię, a także obciążenie systemu, obliczając w ten sposób, który wariant zapewni największe oszczędności – GHP, EHP czy jednoczesna praca obu jednostek. Sterownik automatycznie przełącza system między poszczególnymi wariantami, zapewniając jego optymalną pracę.

Połączenie technologii GHP i EHP pozwala ograniczyć wykorzystanie energii elektrycznej w godzinach szczytu. Jednostka GHP zużywa mniej niż 10% energii potrzebnej do zasilania jednostki EHP przy jej pełnym obciążeniu. W efekcie zwolniona energia elektryczna może być wykorzystywana do innych zastosowań, np. oświetlenia czy zasilania wind.

W sytuacjach, w których wskaźnik obciążenia jest niski, np. gdy w hotelu przebywa niewielu gości, system przełącza się na technologię elektryczną. Ponieważ EHP może pracować ze znacznie mniejszą wydajnością niż GHP w okresach poza szczytem, ogrzewanie lub chłodzenie można wówczas skierować dokładnie do tych obszarów, w których jest ono potrzebne, ograniczając w ten sposób straty energii do minimum. Dodatkowo możliwość przełączenia systemu na technologią elektryczną przedłuża żywotność silnika GHP, co prowadzi do ograniczenia kosztów utrzymania. Ponadto wymagania instalacyjne i konserwacyjne,dzięki jednemu obiegowi czynnika chłodniczego, także zostały zredukowane.

Zaletą hybrydowego systemu VRF Panasonic jest również możliwość dostarczania c.w.u. praktycznie bezkosztowo. Udaje się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego wytwarzanego przez silnik GHP. W przypadku obiektów o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u., jak hotele, funkcja ta może generować bardzo duże oszczędności.

Hybrydowa jednostka VRF jest zarządzana przez scentralizowany inteligentny sterownik (CZ-256ESMC3), monitorujący zużycie energii i obliczający współczynnik rozłożenia obciążenia tak, by przełączać system między technologią GHP i EHP dla jak najbardziej wydajnej pracy. Przyjazny dla użytkownika interfejs posiada również wiele gotowych trybów oszczędzania energii, w tym „Smart Multi”, który można łatwo skonfigurować w celu zwiększenia efektywności systemu. 

 

Dowiedz się więcej