Jeszcze w tym roku Panasonic planuje przystosować wszystkie systemy klimatyzacyjne wymagające mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego do pracy z efektywnym i przyjaznym środowisku czynnikiem R32. Nowa oferta dotyczyć będzie m.in. konsoli podłogowych RAC, systemów split, multi-split i jednostek kasetonowych.

Wydane w 2014 roku rozporządzenie obejmujące redukcję gazów fluorowanych (517/2014) ma spowodować ograniczenie globalnego ocieplenia w Europie. W branży klimatyzacyjnej zmiany dotyczą systemów typu single split zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych. W takich przypadkach wartość GWP wykorzystywanego czynnika do 2025 roku musi wynosić mniej niż 750. Panasonic już w tym roku przystosował do nowych regulacji wszystkie domowe systemy chłodzące typu split i multi split z maksymalnie 5 jednostkami wewnętrznymi oraz komercyjne systemy split do 14kW.

Przez ostatnie lata R32 stosowany był jako jeden ze składników czynników chłodniczych R407C i R410A. Jednak wykorzystywany samodzielnie przynosi wiele istotnych korzyści. Przede wszystkim jego zaletą jest dużo niższy wskaźnik GWP niż w przypadku czynnika R410A, który do 2025 r. ma być całkowicie wycofany z użycia. Biorąc pod uwagę przyszłe regulacje, a także stopniową eliminację z rynku czynników chłodniczych o wysokim GWP, Panasonic postanowił już teraz wprowadzić na rynek nową generację klimatyzatorów z czynnikiem R32, mogących służyć klientom przez długie lata.

Istotny jest fakt, że R32 to bardziej efektywny czynnik niż R410A. Urządzenia z czynnikiem R32 zużywają mniej energii w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych, a ich efektywność energetyczna jest wyższa o 10%. 

Instalacja systemów z czynnikiem R32 jest bardzo łatwa i niemal identyczna, jak w przypadku urządzeń z czynnikiem R410A. Ze względu na to, że R32 był składnikiem R410A, nie wymaga zmiany istniejącego orurowania. Może się jednak pojawić potrzeba wykorzystania innego oprzyrządowania, np. systemu odzysku i detektora wycieku czynnika chłodniczego, ale nie powinno to stanowić dużego wyzwania. Podobnie, jak w przypadku wszystkich czynników chłodniczych, R32 musi być wykorzystywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a pomieszczenia należy wentylować, kiedy jest on ładowany lub odzyskiwany z systemów chłodzących. 

- Przejście na czynnik chłodniczy R32 jest dużym krokiem naprzód w zakresie obniżenia negatywnego wpływu klimatyzacji na środowisko. Możemy teraz zaoferować naszym klientom bardziej zrównoważone rozwiązanie, efektywne zarówno ekonomicznie, jak i energetycznie - mówi Mariusz Luchowski, Country Manager w Panasonic Heating and Cooling.

 

Dowiedz się więcej