Duże obiekty komercyjne lub przemysłowe charakteryzują się nie tylko specyficznym zapotrzebowaniem na ciepło, ale także ich konstrukcja wymaga specjalnego projektowania i wykonania systemów grzewczych i wentylacyjnych. To swego rodzaju wyzwanie, ale efekty pracy takich systemów mogą w przyszłości przynieść użytkownikom i inwestorowi wymierne korzyści.

Pierwszym przykładem będą galerie handlowe: zazwyczaj wymagają one doprowadzenia powietrza niezależnie do wielu lokali – zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Taka funkcja możliwa jest dzięki wstępnemu przygotowaniu powietrza świeżego w centrali wentylacyjnej, która dostarcza do lokali niezbędne ilości powietrza, a następnie lokalnie dostosowuje temperaturę za pomocą klimakonwektorów. Ponieważ obciążenie cieplne poszczególnych lokali użytkowych jest zmienne w czasie i niezależne pomiędzy lokalami (np. różne ilości klientów, różne godziny otwarcia, itp.) zastosowanie lokalnie sterowanych klimakonwektorów podnosi komfort, a także ekonomiczność takiego rozwiązania, nie zakłócając przy tym parametrów powietrza dostarczanych centralnie do pozostałych części obiektu. Kolejnym atutem klimakonwektorów w porównaniu z ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikowym jest szybsza reakcja na zmieniające się warunki. Zmiana, która musi zajść poprzez konwekcję w przypadku tradycyjnych grzejników, w klimakonwektorach wymuszana jest pracą wentylatora – komfort cieplny jest szybciej osiągany i ponadto może być kontrolowany przez użytkownika. 

Drugi przykład to hale produkcyjne, gdzie, ze względu na gabaryty sprzętu potrzebnego w procesie wytwarzania, pomieszczenia zazwyczaj mają bardzo duże wymiary – w szczególności wysokość. W takich budynkach rozwiązania oparte o konwekcję również mają wadę – ciepłe powietrze unosi się do góry i ogrzewa zazwyczaj część kubatury, w której nie przebywają ludzie, nie są prowadzone procesy technologiczne wymagające regulacji temperatury, a co za tym idzie cała energia w pierwszej kolejności trafia tam, gdzie jest zupełnie niepotrzebna. Przy wykorzystaniu systemu grzewczo-wentylacyjnego opartego o centrale wentylacyjne z nawiewnikami kierunkowymi (szczelinowe, dysze dalekiego zasięgu), można ukierunkować przepływ przygotowanego w centrali powietrza tak, by trafiało dokładnie w te miejsca, w których potrzeba utrzymać temperaturę na określonym poziomie. 

Na powyższych przykładach widać, że w niektórych przypadkach dobrze znane ogrzewanie konwekcyjne (które doskonale sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym) może ustępować miejsca bardziej wydajnym alternatywom. Systemy grzewczo-wentylacyjne są świetną propozycją pod warunkiem, że są traktowane właśnie jako system - zespół urządzeń współpracujących ze sobą i wzajemnie wpływających na warunki pracy pozostałych elementów całego systemu.

Ciekawą propozycją w przypadku rozwiązań grzewczych dla dużych budynków są nowe kotły Logano plus KB372 marki Buderus. Charakteryzują się one możliwością pracy z pełną mocą nawet z różnicą temperatury zasilenia i powrotu do 50 K oraz niskimi oporami przepływu przez wymiennik. Te dwie cechy umożliwiają instalację kotła w wielu przypadkach bez separacji hydraulicznej, co obniża nakłady inwestycyjne, a także upraszcza instalację. Kotły te mogą obsłużyć zarówno obiegi wysokotemperaturowe, jak i niskotemperaturowe, korzystając jednocześnie ze zjawiska kondensacji – czyli wykorzystując maksymalną sprawność kotła. 

Współpracujące ze sobą systemy grzewcze i wentylacyjne w dużych obiektach dają wiele ciekawych możliwości dostosowania się do potrzeb poszczególnych użytkowników i zapewnienia komfortu w pomieszczeniach na najwyższym poziomie. Ponadto, zapewniając elastyczność w użytkowaniu, umożliwiają również oszczędność poprzez pracę na minimalnych parametrach w czasie, gdy pomieszczenia nie są użytkowane. Warunkiem sukcesu jest jednak współpraca wszystkich niezbędnych elementów – a ta musi być przewidziana jeszcze na etapie projektowania.

 

Dowiedz się więcej