Występowanie konwekcji naturalnej w obiektach w czasie ich ogrzewania prowadzi do unoszenia się mas ciepłego powietrza i jego gromadzenia w górnych partiach obiektu. Urządzenie jakim jest destratyfikator pełni funkcje destratyfikacji ogrzanego powietrza ze strefy podstropowej do strefy przypodłogowej.

Nowy destratyfikator VOLCANO VR-D kompatybilny z nagrzewnicami VR1 i VR2 zapewnia znakomite rezultaty.

Zrzucenie ciepłego powietrza skutkuje  wyrównaniem gradientu temperatury w warstwach powietrza  oraz  przyczynia się do  zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektu poprzez zmniejszenie temperatury w strefie sufitowej ograniczając straty ciepła przez dach. Destratyfikator VOLCANO VR-D sprawdzi się doskonale  w zestawieniu z nagrzewnicami powietrza Volcano mini, VR1 oraz VR2. Współpraca obu rodzajów  urządzeń pozwoli na szybkie uzyskanie optymalnego komfortu cieplnego ze względu na wspomaganie układu ogrzewania poprzez bardziej skuteczną dystrybucje ciepłego powietrza.  Każdy destratyfikator powinien zostać podłączony do indywidualnego  termostatu. Lokalizacja powinna znajdować się w obrębie urządzenia w odległości do 3m na jednakowej płaszczyźnie z urządzeniem.

Destratyfikatory, aby mogły skutecznie realizować swoją rolę, nie powinny być podłączane do regulatora prędkości obrotowej. Ich praca opiera się na zasadzie on/off z maksymalnym wydatkiem wentylatora. Współpraca z termostatem odbywa się na odwrotnej zasadzie, niż w stosunku do ogrzewania.  Jego odwrócone działanie polega na uruchomieniu wentylatora w momencie przekroczenia nastawionej temperatury, jest to nic innego jak praca termostatu w  funkcji chłodzenia.

Termostaty automatyki VTS EUROHEAT wyposażone są w dodatkowy styk pracy w funkcji chłodzenia, który nie jest wykorzystywany w czasie ogrzewania a może zostać wykorzystany do funkcji destratyfikacji. VOLCANO VR-D wykonany został  w obudowie standardowych nagrzewnic VOLCANO VR1/VR2. Posiada jednakowy wentylator, pozbawiony jest wymiennika ciepła, posiada elementy ramy służące do zamocowania urządzenia na standardowej konsoli lub innej konstrukcji wsporczej.

Sposób doboru urządzeń powinien odbywać się z uwzględnieniem geometrii pomieszczenia. Kierownice powietrza ustawione są w dwie strony, inaczej niż ma to miejsce  w  nagrzewnicach Volcano tak, aby dystrybucja powietrza odbywała się  w jak najbardziej rozproszony i skuteczny sposób.

Przykład realizacji z niesymetrycznym ustawieniem kierownic powietrza:

Zasady doboru destratyfikatorów VOLCANO VR-D:
a) sugeruje się instalowanie destratyfikatorów w pomieszczeniach od wysokości 5m i więcej.
b) maksymalny zasięg pionowy  destratyfikatora VOLCANO VR-D wynosi 15m.
c) generowany maksymalny wydatek powietrza VOLCANO VR-D wynosi 6500³/h
d) minimalna ilość recyrkulowanego powietrza: 6- krotność objętości nad destratyfikatorem.
Sposób doboru do pomieszczeń:
1. Wysokość montażu – nie niżej niż na 3/4 wysokości obiektu licząc wysokość od posadzki

Przykład określenia minimalnej wysokości montażu destratyfikatora VOLCANO VR-D:
VR-D min.H = H x ¾
Obiekt o wysokości H=12m, minimalna wysokość montażu destratyfikatora VOLCANO VR-D:
VR-D min.H = 12m x ¾ = 9m

2. Określenie ilości destratyfikatorów
a) kubatura nad destatyfikatorem:
Volume Over VR-D (VO VR-D) = L x W x H/8
Przy czym H/8 wynika z wysokości montażu od stropu ¼ x H oraz kształtu obiektu dlatego /2, dając H/8.
Przykład:
Długość L = 20m, szerokość 12m przykładowego obiektu wg. rysunku
Volume Over VR-D (VO VR-D) = 40m x 18m x 12m/8 = 1080m³
b) ilość powietrza recyrkulowanego
Volume Rec.Air VR-D (VRA VR-D) =  Volume Over VR-D (VO VR-D) x 6
przykład:
Volume Rec.Air VR-D (AVR VR-D) = 1080m³ x 6 = 6480m³/h
c) ilość destratyfikatorów N Volcano VR-D
N Volcano VR-D = Volume VR-D/ Volume Rec.Air VR-D (AVR VR-D)
przykład:
N Volcano VR-D = 6500m³/h / 6480m³/h = 1,0
N = 1szt. VOLCANO VR-D
Liczymy ze dodatkowy produkt wzbogaci ofertę EUROHEAT oraz przyczyni się do racjonalnego gospodarowania energią grzewczą w obiekcie.

 

Źródło: VTS

 


 

Zobacz też:

Kooperacja nagrzewnic w systemie BMS czyli zwiększanie wydajności energetycznej urządzeń.

VTS - Rozwiązujemy wątpliwości na temat wodnych nagrzewnic nadmuchowych.

Centrale wentylacyjne- najczęściej zadawane pytania.