Do rodziny wentylatorów kanałowych R dołączył model R 355 M.5FA, spełniający wymagania rozporządzenia wykonawczego Dyrektywy ErP (2009/125/WE) obowiązujące od 01.01.2016 r.

Nowość od Rosenberg - wentylator kanałowy R 355 M.5FA .

Specyfikacja techniczna wentylatora R 355 M.5FAW związku z nieustannym, zrównoważonym rozwojem oferty produktowej firmy Rosenberg, rozbudowie uległy również nazwy niektórych modeli, umożliwiając Klientom w przyszłości łatwiejsze monitorowanie wprowadzanych zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszamy do pobrania aktualnej dokumentacji typoszeregu wentylatorów R (katalogu, dokumentacji techniczno-ruchowej), rodziny Revit RFA oraz bloków CAD (2D, 3D) wentylatora R 355 M.5FA.

 

Zobacz pełną ofertę Rosenberg