Clever Control jest jednym z najbardziej zaawansowanych regulatorów programowalnych przystosowanych do zarządzania pracą kurtyn powietrznych, nagrzewnic, central wentylacyjnych itp.

CLEVER CONTROL jednym z najbardziej zaawansowanych regulatorów programowalnych.

Właściwości i zastosowanie

Regulator programowalny CLEVER CONTROL to zaawansowany sterownik rozpoczynający nową generację w sterowaniu pracą kurtyn powietrznych: maksymalną kontrolę + maksymalną oszczędność energii. CLEVER CONTROL automatycznie dostosowuje działanie kurtyny powietrznej do panujących warunków, zapewniając komfort i oszczędność energii. Urządzenie jest typu Plug&Play - wystarczy je uruchomić. Fabryczne nastawy zapewniają gotowość urządzenia do pracy i prostotę obsługi.

Inteligentne sterowanie

CLEVER CONTROL optymalizuje wydajność powietrza oraz grzanie kurtyny powietrznej, uzależniając jej pracę od:

 1. stanu drzwi (otwarte/zamknięte)
 2. od przedziału czasowego, w którym drzwi są otwarte/zamknięte)
 3. od temperatury wewnątrz / na zewnątrz chronionego pomieszczenia
 4. od temperatury wylotowej


Dzięki temu kurtyna powietrzna tworzy skuteczną barierę optymalnie i efektywnie oddzielającą chronioną strefę.

W trybie pracy ręcznej/automatycznej dostępne jest wiele różnych programów, zależnie od typu obsługiwanej kurtyny (zimna, z nagrzewnicą wodną, z nagrzewnicą elektryczną, z pompą ciepła) i zainstalowanych czujników temperatury. Rozbudowana funkcjonalność CLEVER CONTROL zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.

Łatwość obsługi

Interfejs CLEVER CONTROL przygotowany jest w wielu językach (również w języku polskim) i dla pełnego zrozumienia wyposażony dodatkowo w czytelną grafikę (ikony).

Najważniejsze ustawienia (wydajności, grzania, temperatury, stanu drzwi, trybu pracy i programu, stanu filtra, ustawień dzień/godzina oraz licznika czasu itp.) dostępne są z poziomu głównego ekranu.

Zakres dostępu do ustawień konfiguracyjnych zależy od przyznanych uprawnień:

    USER [UŻYTKOWNIK] - tryb uproszczony
    BASIC [PODSTAWOWY] - główne parametry konfiguracyjne
    ADVANCED [ZAAWANSOWANY] - ustawienia dla profesjonalistów

Oszczędność energii

CLEVER CONTROL przystosowany jest do obsługi na 3 stopniach komfortu i efektywności energetycznej, które można dostosować we wszystkich programach w trybie ręcznym i automatycznym.

    ECO - najmniejsze zużycie energii bez zbyt dużej utraty komfortu
    MEDIUM - ustawienie średnie między trybami ECO i COMFORT
    COMFORT - utrzymywanie wydajności powietrza / grzania i osiąganie ustawionej temperatury

Dostosowywanie czasu opóźnienia

Gdy drzwi zamykają się kurtyna powietrzna przez pewien czas pracuje nadal, jak przy drzwiach otwartych, aby utrzymać stan gotowości na ponowne otwarcie drzwi. Moc grzewcza jednostki w czasie opóźnienia jest podzielona na dwa stopnie: najpierw kurtyna powietrzna pracuje na stopniu wyższym, następnie - w celu oszczędności energii - przechodzi na stopień niższy.

Istnieje możliwość wyboru nastawy czasu opóźnienia:

    FIXED [USTALONY] - umożliwia wybór czasu opóźnienia
    FLEXIBLE [ELASTYCZNY] - automatycznie dostosowuje czas opóźnienia, zależnie od częstotliwości otwierania drzwi.

Alarm zanieczyszczonego filtra

CLEVER CONTROL informuje o konieczności wymiany/czyszczenia filtra. Użytkownik skorzystać może z dwóch opcji:

    TIMER [ZEGAR] - informacja o konieczności wymiany/czyszczenia filtra na podstawie liczby przepracowanych godzin
    PRESSURE SENSOR [CZUJNIK CIŚNIENIA] - na podstawie stopnia zabrudzenia filtra

Znak filtra zmienia kolor zależnie od stanu - z zielonego, poprzez pomarańczowy aż do czerwonego, któremu towarzyszy migający na ekranie komunikat.

Uniwersalne wyposażenie / Zarządzanie zbiorcze

Obwody drukowane regulatora CLEVER CONTROL przystosowane są do zarządzania pracą różnych urządzeń: kurtyn powietrznych, nagrzewnic, central wentylacyjnych itp. Po zaprogramowaniu sterownik nie wymaga podłączenia panelu obsługi - może funkcjonować samodzielnie. Panel obsługi służy tylko do wyświetlania i porgramowania urządzeń. Jeden panel obsługowy może zarządzać do 255 różnymi jednostkami, z których każda ma odrębny program. System wykrywa i automatycznie pokazuje ile jednostek jest podłączonych. W celu optymalnego zarządzania Użytkownik końcowy może nadać nazwy poszczególnym urządzeniom.

Zegar / Kalendarz

Po zaprogramowaniu kurtyna powietrzna włącza się i wyłącza stosownie do potrzeb Klienta.
Funkcja kalendarza umożliwia automatyczne włączenie/wyłączenie urządzania w danym dniu tygodnia lub określonej grupie dni. Użytkownik ma również możliwość wyboru pomiędzy trybami dzień/noc z dwoma różnymi nastawami temperatury, w celu oszczędności energii.

Podłączenie do BMS

Komunikacja pomiędzy panelem obsługi CLEVER CONTROL a jego obwodem drukowanym odbywa się za pomocą protokołu Modbus RTU. Dzięki temu podłączenie bezpośrednio do BMS nie stanowi żadnego problemu. Dostępny jest również Modbus Ethernet z dodatkowym modułem. Obwód drukowany CLEVER CONTROL posiada kilka wejść/wyjść cyfrowych i analogowych (0-10V), które służą do bezpośredniej regulacji/monitorowania jednostki (ON/OFF, wydajność wentylatora, stopnie grzania kurtyny, nastawa temperatury, alarmy, itp.).

PC / ANDROID APP

Panel obsługi CLEVER CONTROL może zostać bezstratnie zastąpiony dowolnym komputerem pracującym w systemie Windows lub urządzeniem z systemem Android/IOS. Jeśli IP jest przypisane, jednostka może być w pełni kontrolowana za pomocą internetu (dla systemu Android dodatkowo wymagane jest WiFi/Bluetooth).

W pełni programowalne

W trybie zaawansowanym [ADVANCED] Użytkownik może ustawić minimalną/maksymalną wartość wielu parametrów, takich jak wydajność, grzanie gdy drzwi są otwarte/zamknięte, nastawę temperatury dla pory dzień/noc lub powietrza wylotowego, opóźnienie czasowe itp.

Funkcje zaawansowane

 • inteligentna, proaktywna regulacja
 • tryb ręczny/automatyczny
 • tryby energooszczędne (Eco, Medium, Comfort)
 • różne programy zależne od zainstalowanych czujników temperatury
 • różnorodność funkcji i parametrów konfiguracyjnych w celu optymalizacji do potrzeb użytkowania
 • stałe bądź elastyczne opóźnienie czasowe (progresywne/adaptacyjne)
 • kalendarz (zegar ON dzień/ON noc/OFF)
 • alarmy (ogólny, filtra, przeciwzamrożeniowy, przegrzania)
 • nastawy temperatury dzień/noc
 • uniwersalne wyposażenie/zarządzanie zbiorcze
 • wielojęzyczny interfejs
 • poziomy dostępu (tryb uproszczony, podstawowy, zaawansowany)
 • opcja blokady sterowania
 • 3 czujniki temperatury: wewnątrz, na zewnątrz, strumień powietrza
 • obsługa kurtyn zimnych, z nagrzewnicą elektryczną, z nagrzewnicą wodną, z pompą ciepła (także łączone)
 • obsługa zaworu do modulowanej regulacji kurtyn z nagrzewnicą wodną (z zasilaniem 24V)
 • obsługa wentylatorów AC lub EC


Komunikacja zewnętrzna

 • 2 niezależne wyjścia Modbus RTU - BMS
 • Modbus TCP Ethernet - BMS (opcja)
 • program PC (RS485)
 • WiFi / Bluetooth (opcja)
 • aplikacja Android
 • monitoring zewnętrzny (IP)