W katowickim Spodku rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy, który potrwa do 15 maja. W dwóch ważnych panelach, 14 maja, udział biorą przedstawicielki Danfoss Poland. Dorota Jezierska, odpowiedzialna za sprzedaż ogrzewnictwa w Danfoss Poland będzie dyskutowała o energetycznej rewolucji w budownictwie, a Aleksandra Stępniak konsultantka ds. efektywności energetycznej, o technologiach przyszłości w energetyce.

Nowe technologie na EEC Katowice

Bez wątpienia, obecnie decydujący wpływ na politykę i gospodarkę mają coraz bardziej intensywne mega trendy. Wśród nich zdecydowanie wyróżniają się zmiany klimatu oraz potrzeba transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki. Zgodnie ze specjalnych raportem IPCC (Międzyrządowy Panel ds. zmian klimatu) do roku 2030 powinniśmy zredukować emisję CO2 o 45%, tak aby w roku 2050 być net zero emisyjni (net zero – ponieważ bardzo trudna jest całkowita eliminacja emisji, pod uwagę bierze się również wychwytywanie CO2 z atmosfery).

Istotną rolę w tych działaniach musi odgrywać efektywność energetyczna – również, a może nawet głównie, ta dotycząca budynków. 

Ogrzewając i chłodząc budynki wykorzystujemy 30% całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej, a tym samym odpowiadamy za 36% całkowitej emisji dwutlenku węgla. W gospodarstwach domowych, aż 80% zużywanej energii stanowi ciepło i chłód, dlatego tak ważne są nie tylko odpowiednie parametry sprzętu elektrycznego, ale także efektywność energetyczna samych budynków.

Należy pamiętać, że efektywność energetyczna budynków opiera się na trzech filarach: 

  • izolacji i zastosowaniu stolarki o odpowiednich parametrach, 
  • efektywnym energetycznie i czystym źródle ciepła i/lub chłodu,
  • regulacji przepływu energii wewnątrz budynku. 

Właśnie potencjał kryjący się w optymalizacji systemów technicznych budynku – ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, dostrzegła Komisja Europejska poświęcając zagadnieniu znaczną część zmienionej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 

Sama optymalizacja systemów technicznych budynków w skali Europy pozwoliłaby na osiągniecie do roku 2030:

  • 14% celu w zakresie efektywności energetycznej w ramach „UE 2030”;
  • redukcji emisji o 156 Mt emisji CO2 – co jest równowartością emisji wytwarzanych przez 82 miliony samochodów;
  • 67 mld EUR rocznej oszczędności na rachunkach za energię w 2030 r.;
  • dodatkowych 300 000 miejsc pracy w obszarze wytwarzania i instalowania energooszczędnych produktów i usług.

 

Optymalizacja systemów technicznych budynku pozwala osiągnąć średnio 30% oszczędności energii przy 2-letnim okresie zwrotu z inwestycji.

Efektywność energetyczna odgrywa istotną rolę zarówno w obszarze ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym, jak i środowiskowym. Jest warunkiem skutecznej i sprawiedliwej transformacji gospodarczej. Ponadto umożliwia zastosowanie na szeroką skalę inteligentnych rozwiązań zarówno w obszarze energetyki, na poziomie krajowym i lokalnym, w obszarze inteligentnych miast, infrastruktury i budynków. W tym momencie dochodzimy do kolejnego istotnego megatrendu, którym jest digitalizacja. Co nam daje digitalizacja? Przede wszystkim komfort i oszczędność – dzięki jak najefektywniejszemu wykorzystaniu mediów. Umożliwia zdalne sterowanie naszym domem, ale również szerzej – daje możliwość połączenia budynków między sobą i ich wzajemną współpracę. Umożliwia również współpracę pomiędzy budynkami a infrastrukturą miasta, jaką tworzą zarówno sieci ciepłownicze, jak i sieci dystrybucyjne energii elektrycznej. To z kolei daje możliwość zarządzania popytem na energię oraz zapewnia bufor dla sieci pomagając wypłaszczyć krzywe obciążenia sieci.  

Zapraszamy serdecznie na EKG w Katowicach, gdzie właśnie o takich inteligentnych technologiach będzie można dyskutować w dwóch równoległych panelach. Dorota Jezierska omówi szeroko problematykę efektywności energetycznej budynków, a także przedstawi inteligentne rozwiązania szeroko stosowane w budownictwie w Polsce i na świecie. Natomiast Aleksandra Stępniak weźmie udział w dyskusji na temat technologii przyszłości w energetyce.

Panele można oglądać również on line na stronie Kongresu. Wszystkie informacje o wydarzeniach EKG znajdują się w linkach: 

Kongres:

http://www.eecpoland.eu/pl/

Panele:

http://www.eecpoland.eu/2019/pl/panel/3257.html

http://www.eecpoland.eu/2019/pl/panel/3278.html