Systemy klimatyzacji VRF Gree, pomimo iż rozwijane są przez producenta od ponad 20 lat, w Polsce pojawiły się dopiero 5 lat temu. W przeciągu tych kilku lat zdążyły jednak zdobyć uznanie na rodzimym rynku. Marka może pochwalić się wieloma reprezentatywnymi realizacjami. Wzrost popularności i rozpoznawalności systemów powoduje, że wyłączny przedstawiciel Gree w kraju – Free Polska sp. z o.o. sukcesywnie wprowadza do oferty nowe, jeszcze lepsze rozwiązania.

Nowe technologie GMV5 Gree – jeszcze doskonalsze rozwiązania

Systemy GMV5 to układy klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika. Biorąc pod uwagę typ jednostek zewnętrznych można je podzielić na 4 typoszeregi: Mini, Slim, Modular oraz Heat Recovery. Jednostki serii Mini cechują się stosunkowo niewielkimi wydajnościami, przez co są dedykowane dla niedużych inwestycji. W serii Mini występują bowiem jednostki trójfazowe o wydajnościach 12,1 14,0 i 16,0kW. Układy Mini mogą obsługiwać do 9 jednostek wewnętrznych. Agregaty serii Slim to bliźniacze w stosunku do Mini modele. Główną różnicą miedzy nimi jest wydajność. Seria Slim oferuje jednostki 22,4, 28,0 oraz 33,5kW. Dodatkowo są one w stanie obsługiwać maksymalnie do 20 jednostek wewnętrznych. Jednostki zewnętrzne obu serii cechują także małe gabaryty. Seria Modular, czyli trzeci typoszereg, to jednostki modułowe, łączą się one maksymalnie w układ czteromodułowy. Dzięki temu są w stanie zapewnić od 22,4 do 246,0kW mocy chłodniczej w układach nawet do 80 jednostek wewnętrznych. Dzięki swoim możliwościom mogą pracować zarówno na średnich, jak i wielkich inwestycjach. Zupełnie osobną serią są jednostki Heat Recovery. To również agregaty modułowe, jednak dedykowane dla systemów trójrurowych. Gwarantują one wyjątkowo wydajną i energooszczędną pracę przez odzysk ciepła oraz jednoczesne grzanie i chłodzenie w obrębie jednego układu. Same jednostki dostępne są w wersjach od 22,4 do 45,0kW, przez co sumaryczna moc systemu może osiągać 180kW. Podobnie, jak klasyczne dwururowe układy Modular mogą one łączyć nawet do 80 jednostek wewnętrznych.

Zdjęcie 1. Jednostka zewnętrzna serii Mini       Zdjęcie 2. Podwójna jednostka zewnętrzna typu Heat Recovery

 

Wybór wśród jednostek wewnętrznych jest jeszcze bogatszy. Producent oferuje ich aż 13 rodzajów. Wśród nich są jednostki kanałowe i kasetonowe w czterech typach, dwa rodzaje jednostek ściennych, modele przypodłogowo-sufitowe, konsole, ale także urządzenia AHU Kit do obsługi central wentylacyjnych.

Jednostki kanałowe dzielą się na modele niskiego sprężu od 2,2 do 14,0kW (do 30Pa), wysokiego sprężu 5,6 do 28,0kW (do 200Pa), wersję Slim 2,2 – 7,2kW (niewielka wysokość) oraz kanałowe Fresh Air, pracujące całkowicie na świeżym powietrzu od 14,0 do 45,0kW. Wśród klimatyzatorów kasetonowych wybrać można między modelami: klasycznym czterostronnym 2,8 – 16,0kW, czterostronnym kompaktowym 2,2 do 5,6kW (niewielkie wymiary), dwustronnym 2,8 – 7,1kW oraz jednostronnym 2,2 – 5,0kW. W roku 2019 poza standardową jednostką ścienną wprowadzona została nowa, bardziej elegancka wersja (modele od 2,2 do 7,1kW). Konsole dostępne są od 2,2 do 5,0kW, a przy tym ich zaletą jest dwukierunkowy nawiew powietrza. W przypadku jednostek przypodłogowo-sufitowych zakres wydajności wynosi 2,8 do 16,0kW. Wyjątkową jednostką jest AHU Kit. Uniwersalna konstrukcja oraz możliwości doposażenia w akcesoria sterujące pozwala na pracę z wymiennikami bezpośredniego odparowania praktycznie każdego producenta central od 3,6 do 168,0kW.

 

Zdjęcie 3. Jednostki wewnętrzne ścienne   Zdjęcie 4. Jednostka wewnętrzna kasetonowa jednostronna

 

Pośród nowych rozwiązań, wznoaszących systemy GMV5 Gree na nowy, wyższy poziom, jest wcześniej wspomniana nowa jednostka ścienna, która poza atrakcyjniejszym wyglądem charakteryzuje się cichszą pracą niż wcześniejsza wersja. Poziom ciśnienia akustycznego w porównaniu do poprzedniego modelu o tej samej wydajności może być nawet o 7dB(A) niższy! Średnio dla całego zakresu wydajności (niski, średni, wysoki bieg wentylatora) hałas został zredukowany w zaokrągleniu o 2dB(A). Co ważne redukcja ta została osiągnięta głównie przez zmianę konstrukcji urządzeń, zachowując przy tym (a często nawet zwiększając!) przepływ powietrza. Jedynym wyjątkiem jest model 3,6kW, w którym średni przepływ powietrza zredukowano o 15%.

Do doskonalszych rozwiązań należy zaliczyć także prace inżynierów, które zaowocowały zmianą konstrukcji jednostek zewnętrznych. Wprowadzenie nowych urządzeń, posiadających jednocześnie certyfikaty Eurovent, spowodowało dla wielu agregatów wzrost parametrów EER i COP, co bezpośrednio przekłada się na efektywność i energooszczędność pracy. Dla wielu agregatów różnica COP sięga nawet 20-30%, a współczynnika efektywności chłodzenia EER nawet 10-15%.

Krokiem w kierunku doskonałości, jest także wprowadzenie w 2019 roku całkiem nowego programu doborowego dla projektantów Gree VRF Selector Ultimate. Nowy program, oprócz przyjaznego i intuicyjnego interfejsu, daje możliwość automatycznego doboru zarówno jednostek wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Program jest w stanie bez udziału projektanta rozplanować instalacje chłodniczą i elektryczną. Podczas trwania prac projektowych oprogramowanie sprawdza na bieżąco prawidłowość doboru oraz wykrywa i informuje użytkownika o wszelkich błędach. Finalnym efektem pracy w Gree VRF Selector Ultimate jest pełen raport z doboru zawierający wszystkie istotne dane dla inwestora (m.in. ceny, modele, plan układu), projektanta (m.in. plany instalacji, współczynniki pracy i przewymiarowania) oraz instalatorów (m.in. potrzebne materiały, jak przewody i bezpieczniki elektryczne, rury miedziane oraz ich rodzaj i ilość, a także ilość czynnika chłodniczego).

Zdjęcie 5. Interfejs programu doborowego Gree VRF Selector Ultimate


Niewątpliwym rozwojem będzie również wprowadzenie na polski rynek kolejnej, szóstej wersji układów VRF. Systemy GMV6, zaprezentowane już z końcem poprzedniego roku przez producenta będą charakteryzować się wieloma innowacjami. Wśród nich wymienić można zredukowany pobór energii elektrycznej przez jednostki zewnętrzne w trybie Standby nawet do 1W, a także inteligentne sterowanie grzałką karteru sprężarek. Jako całkowitą nowość Gree zapowiedziało wprowadzenie inteligentnego sterowania pracą wentylatora jednostki zewnętrznej oraz procesem odszraniania bazującego na sygnale GPS umiejscowienia jednostki. Dodatkowo układ ma zostać wyposażony w zupełnie innowacyjną funkcję analizy parametrów i procesu pracy całego systemu, która pozwoli przewidywać zagrożenie wystąpienia błędów i usterek przed ich fizycznym pojawieniem się oraz odpowiednio wcześnie informować użytkownika.

Zdjęcie 6. Jednostka zewnętrzna GMV6 Gree


W związku z opisanymi powyżej zmianami i unowocześnieniami, zarówno wprowadzonymi, jak i planowanymi, stwierdzić można, że systemy VRF produkcji Gree są sztandarowym przykładem potwierdzającym dbałość marki o ciągły rozwój oraz udoskonalanie swych produktów. Producent rokrocznie przeznacza ponad 600 mln. dolarów na prace dziesiątek tysięcy inżynierów w kilkudziesięciu placówkach naukowych i badawczych, co na pewno skutkować będzie wprowadzaniem kolejnych innowacyjnych rozwiązań i technologii.

 

Dowiedz się więcej