110
115
109
74
107

Napięciowe regulatory prędkości obrotowej - nowatorskie sterowanie firmy DASKO ELECTRONIC

Istotnym elementem zapewnienia komfortu i wygody użytkownika oprócz odpowiednio dobranego urządzenia grzewczego jest układ sterowania. Nowoczesne sterowanie, właściwie dobrane do urządzenia pozwala na utrzymanie żądanej temperatury przy optymalnym wykorzystaniu energii. Producent - firma DASKO ELECTRONIC postawiła sobie za zadanie stworzenie systemu regulacji prędkości obrotowej nowej generacji. Produkty stworzone przez polskich inżynierów w połączeniu z oczekiwaniami klienta zrewolucjonizowały rynek - powstała gama napięciowych regulatorów prędkości obrotowej.

W celu umożliwienia zmiany ilości powietrza nadmuchiwanego do pomieszczeń (stref) dla wentylatorów z jednofazowymi silnikami uniwersalnymi stosuje się zewnętrzne, jednofazowe regulatory prędkości obrotowej. Rozróżniamy trzy podstawowe typy regulatorów: - transformatorowe (duże, ciężkie, o ograniczonych możliwościach regulacji)
- triakowe ze sterowaniem fazowym (generowanie zakłóceń do sieci, wyraźne wibracje wentylatora oraz potocznie tak zwane "buczenie" wywołane przydźwiękiem sieci)
- napięciowe ze sterowaniem typu PWM (bardzo komfortowa praca w całym zakresie regulacji obrotów, możliwość wyboru dowolnego sposobu rozruchu, wada: konieczność stosowania dużych radiatorów do odprowadzania ciepła). Dużym atutem regulatorów ze sterowaniem napięciowym jest bardzo cicha praca w całym zakresie regulacji, czyli eliminacja niepożądanego efektu przydźwięku sieci ("buczenia") oraz możliwość podłączenia w system wielo-urządzeniowy.
Urządzenie sterowane regulatorem napięciowym pracuje cicho, komfortowo i co najważniejsze oszczędnie
1.Napięciowy regulator obrotów do silników uniwersalnych Firma DASKO ELECTRONIC jest pionierem na rynku polskim oraz europejskim w napięciowych układach regulacji. Na podstawie badań potrzeb rynku oraz przy wykorzystaniu postępu technicznego i nowoczesnych elementów elektronicznych zespół inżynierów firmy DASKO ELECTRONIC stworzył i wdrożył na rynek gamę napięciowych regulatorów obrotów w dwóch wariantach: mocowanych zewnętrznie oraz mocowanych na silnikach wentylatorów (rozwiązanie chronione zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP). Na rysunku: zasada działania regulacji napięciowej
Regulacja napięciowa polega na bardzo szybkim kluczowaniu-przełączaniu (PWM) napięcia zasilania sterowanego układu, dzięki czemu eliminujemy zjawisko przedźwięku sieci, tzw. "buczenia" występującego przy najbardziej rozpowszechnionej i popularnej regulacji fazowej (regulatory triakowe). Ponadto regulacja napięciowa charakteryzuje się bardzo niskim poziomem emisji zakłóceń elektromagnetycznych do sieci elektrycznej (zgodne z normami europejskimi). Regulatory oparte są na najnowszych mikrokontrolerach pozwalających dostosować algorytm pracy do indywidualnych wymagań Klienta. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż dzięki zastosowaniu napięciowego regulatora obrotów, całe urządzenie grzewcze pracuje cicho, co zapewnia komfort osobom przebywającym w jego otoczeniu. - Zewnętrzne napięciowe regulatory obrotów
Jednym z proponowanych wariantów regulacji napięciowej oferowanych przez firmę DASKO ELECTRONIC jest zewnętrzny napięciowy regulator prędkości obrotowej, montowany poza urządzeniem - najczęściej stosowane rozwiązanie. Warunkiem poprawnej pracy jest zamontowanie regulatora na ścianie przy zachowaniu swobodnego przepływu powietrza przez element odprowadzający ciepło. Niedogodnością w tym przypadku może być, ale nie musi konieczność montażu w najbliższym sąsiedztwie silnika wentylatora (czasami jest to niemożliwe - długie przewody wprowadzają zakłócenia w procesie regulacji wentylatorem). Jednakże jest to kwestia sporna, ponieważ zależy to tylko i wyłącznie od użytkownika i jego indywidualnych potrzeb i wymagań. Producent w ofercie posiada zewnętrzne napięciowe regulatory obrotów do silników o mocy 350W oraz 700W. Nadal trwają prace mające na celu dalszy rozwój obecnej serii regulatorów, które są stale udoskonalane dzięki Państwa propozycjom oraz sugestiom. Informacja od Klienta jest dla nas podstawą do stworzenia rozwiązań technicznych, które docelowo spełniają oczekiwania rynku.
- Nabudowane napięciowe regulatory obrotów
Drugim dostępnym wariantem napięciowej regulacji oferowanym przez producenta jest napięciowy regulator prędkości obrotowej, nabudowany na blok silnika wentylatora osiowego (nowatorskie i pierwsze w Europie rozwiązanie firmy DASKO ELECTRONIC; rozwiązanie chronione zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP) Nowatorskie rozwiązanie wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród producentów urządzeń grzewczych i firm wykonawczych. Nabudowany regulator na blok silnika wentylatora to wygoda, komfort pracy i zalety estetyczne, które coraz częściej biorą górę w ostatecznej decyzji przy zakupie przez finalnego Klienta. Walorem estetycznym jest przede wszystkim zwarta konstrukcja urządzenia grzewczego z regulatorem prędkości obrotowej (dotychczas regulator obrotów montowany był poza urządzeniem, co powodowało szereg niedogodności i zakłóceń pracy, o czym pisaliśmy wcześniej).
Nabudowany regulator napięciowy zamocowany jest w miejsce tradycyjnej puszki przyłączeniowej. Regulator obrotów pracuje po stronie ssania urządzenia, tym samym ulega wymuszonemu przechładzaniu. Dzięki temu można było dokonać znacznego zmniejszenia gabarytów regulatora, przede wszystkim zmniejszając wyraźnie rozmiar radiatora. Bardzo krótkie połączenie kablowe: regulator - silnik poprawia znacznie niezawodność rozwiązania. Sterowanie wydajnością wentylatora w tym przypadku realizowane jest za pomocą wejścia napięciowego 0-10V. 2. Regulacja prędkości obrotowej w aparatach grzewczych przy wykorzystaniu regulatorów napięciowych. Obecne aparaty grzewcze sterowane są w większości przypadków przez termostat pomieszczeniowy oraz zewnętrzny wielostopniowy regulator obrotów. Jest to rozwiązanie tradycyjne, sprawdzone i nadal bardzo powszechnie stosowane, lecz nie każdego Klienta zadawalające. Rozwiązanie alternatywne - nabudowany na silnik wentylatora regulator obrotów daje możliwość rozszerzenie wachlarza funkcji układów sterowania silnikiem (np. sterowanie sygnałem napięciowym z nastawnika prędkości, sterownika PLC lub komputera; dedykowany algorytm rozruchu silnika z uwzględnieniem tzw. Softstartu; automatyczne wyłączenie sterowania w przypadku wykrycia przeciążenia silnika) Jest to nowoczesne rozwiązanie sterowania wykorzystywane w urządzeniach grzewczych, którego dodatkową zaletą jest możliwość pracy w różnych wariantach w zależności od zapotrzebowania. Inowacyjność proponowanego rozwiązania to przede wszystkim: - regulacja wydajności powietrza (0-100%) realizowana za pomocą regulatora napięciowego nabudowanego na blok silnika wentylatora osiowego (konstrukcja opracowana przez firmę DASKO ELECTRONIC).
- możliwość wprowadzenia 1 zintegrowanego panelu sterującego zarówno wydajnością wentylatora jaki i temperaturą w pomieszczeniu, dodatkowo z możliwością podłączenia do 1 panela max 10 urządzeń grzewczych.
- Regulacja temperatury w pomieszczeniu przy wykorzystaniu sterowania ilością powietrza. Regulator automatycznie zmniejsza wydajność, a tym samym zużycie energii i głośność urządzeń w pomieszczeniu w momencie zbliżania się do temperatury żądanej. W tym wypadku nie ma też potrzeby instalowania indywidualnych zaworów sterujących na nagrzewnicy, ponieważ czynnik grzewczy będzie sterowny przez automatykę kotła. Tak wiec poza oszczędnościami uzyskiwanymi podczas eksploatacji, pomniejszamy również koszt całości inwestycji.
Na rynku polskim, pierwszą firmą, która wykorzystała nasze rozwiązanie sterowania za pomocą napięciowego regulatora obrotów - nabudowanego na silnik wentylatora jest firma FLOWAIR GROUP (www.flowair.pl). Firma ta zastosowała sterowanie napięciowe do nowych urządzeń grzewczych LEO Plastic. Rysunek obok przedstawia umieszczenie napięciowego regulatora obrotów, nabudowanego na silnik wentylatora urządzenia LEO Plastic. Nabudowany regulator obrotów firmy DASKO ELECTRONIC współpracuje z 3 podstawowymi wariantami sterowania aparatu grzewczego LEO Plastic (układ ECONO, COMFORT, EXCLUSIVE) oraz dodatkowo wariant SYSTEMOWY. Układy regulacji do LEO Plastic wraz z nabudowanym napięciowym regulatorem obrotów zapewniają: - regulację temperatury w pomieszczeniu
- wybór trybu LATO/ZIMA oraz AUTO/MANUAL
- płynną regulację prędkością obrotową wentylatora (możliwość jednoczesnego sterowania do 10 wentylatorów)
- sterowanie prędkością obrotową wentylatora w funkcji różnicy temperatury (tryb AUTO)
- możliwość zastosowania programatora tygodniowego wraz z wyświetlaczem LCD
Autorzy: mgr inż. Piotr Darski, mgr Małgorzata Tysarczyk Źródło: DASKO ELECTRONIC Zobacz >>>> prezentację firmy DASKO ELECTRONIC w kalatogu firm

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.