Teraz możesz wybrać jeszcze dokładniejszą filtrację! Wykorzystaj pozytywną stronę węgla.

MOCarz-CA - skorzystaj z pozytywnej strony węgla

Nowy filtr antysmogowy MOCarz-CA wyposażony został w filtr impregnowany węglem aktywnym o konstrukcji „W”. Kluczowym celem zastosowania takiego materiału jest dezodoryzacja powietrza oraz wstępne oczyszczanie z pyłów oraz zanieczyszczeń gazowych. Bardzo istotne - filtr nie generuje dodatkowych oporów względem standardowego filtra typu MOCarz!

Zalety:

  • oczyszczenie powietrza zewnętrznego z zapachów,
  • skuteczność filtracji (redukcji zapylenia) cząstek PM2,5 sięga do 73%, a PM10 do 81%,
  • szczelna obudowa filtra,
  • dokładniejsza filtracja przez zastosowanie dwóch filtrów: wstępnego oraz antysmogowego,
  • brak dodatkowych oporów względem standardowego filtra typu MOCarz! (zaobserwowaliśmy nawet o kilka procent niższy opór początkowy czystego filtra!)
  • idealne rozwiązanie do domowych instalacji wentylacyjnych i rekuperacji.
  • bardzo możliwe, że masz już taki filtr w swoim samochodzie - zainstaluj go także w swoim domu.

 

Pobierz kartę techniczną filtra MOCarza/MOCarza-CA