To już przeszło 8 lat kiedy firma Lindab rozpoczęła współpracę z Politechniką Warszawską. Aktywna pomoc do tej pory polega na przekazywaniu wiedzy eksperckiej z branży HVACR. Początki współpracy polegały na umieszczeniu tablicy informacyjnej na uczelni. Jednak już na starcie okazało się, że to zbyt mało.

Lindab pomaga kształcić nowe pokolenie inżynierów.

W porozumieniu z wykładowcami Lindab opracował program szkoleń, który jest z sukcesem realizowany do dziś. Szkolenia w siedzibie firmy w Wieruchowie przeszło już ponad 200 studentów i liczba ta stale rośnie.

Z uwagi na dużą popularność programu zarówno wśród kadry naukowej jak i studentów, w lipcu 2015 roku Lindab podjął decyzję o rozszerzeniu współpracy. Po odpowiednim przygotowaniu do dyspozycji uczelni oddana została sala na Wydziale Inżynierii Środowiska, wyposażona w spełniający najwyższe standardy rynkowe, zaawansowany technologicznie system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Instalacja ta pozwoli studentom kierunków technicznych poznać budowę, a także zasady działania i projektowania kompleksowej sieci wentylacyjnej w trakcie zajęć, bez konieczności opuszczania terenu uczelni. Stały kontakt z tą technologią znacznie podniesie efektywność edukacji i pozwoli jeszcze lepiej przygotować przyszłych inżynierów do pracy zawodowej.

Na potrzeby projektu Lindab przekazał Politechnice Warszawskiej następujące produkty:

  • centralę wentylacyjną SMARTY 3X V wyposażoną w wymiennik przeciwprądowy pozwalający na odzysk do 92% ciepła i ciche wentylatory najnowszej generacji EC EBM PAPST - RADICAL,
  • sterownik FLEX z modułem komunikacji sieciowej,
  • komplet kanałów, kształtek i elementów montażowych, pozwalający na stworzenie kompleksowej sieci przepływu powietrza i pokazanie praktycznych zasad instalacji,
  • przepustnice powietrza wraz z siłownikami do zdalnej regulacji instalacji.


Współpraca została doceniona w oficjalnym piśmie przez Dziekana Wydziału Inżynierii i Środowiska Politechniki Warszawskiej, Pana prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygę:

Dziękujemy za przekazanie i zainstalowanie, w Sali dydaktycznej, budynku Wydziału Inżynierii i Środowiska Politechniki Warszawskiej, centrali rekuperacyjnej z wymiennikiem przeciwprądowym SMARTY 3X firmy SALDA. (…) Zainstalowane urządzenia będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz pracach związanych z badaniami odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych.


Zobacz pełną treść dokumentu


Projekt wsparty został poprzez umieszczenie nowych tablic informacyjnych na terenie wydziału:

  • wielkoformatowa tablica o rozmiarach 3 metry na 1,5 metra, która wizualizuje przykładowy system wentylacyjny i opisuje jego poszczególne elementy,
  • tablica informująca o profesjonalnym oprogramowaniu Lindab wspomagającym projektowanie instalacji wentylacyjnych,
  • tabliczka znamionowa opisująca budowę centrali SMARTY 3X V i przedstawiająca zasadę działania wymiennika przeciwprądowego.


W przyszłości możemy się spodziewać jeszcze ciekawszych i bardziej zaawansowanych realizacji edukacyjnych na terenie Politechniki Warszawskiej, a także dalszego rozwoju programu szkoleniowego dla studentów prowadzonego w siedzibie firmy Lindab.

 

Sprawdż pełną ofertę