Program CADvent to nakładka , którą stosuje się na program AutoCAD. Zawiera on pełen zestaw narzędzi do obliczania, wymiarowania, kwantyfikacji, redagowania i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

Lindab-CADvent

Program CADvent zapewnia:

  • intuicyjne projektowanie w 2D, 3D
  • wizualizację projektu
  • natychmiastową informację zwrotną dotyczącą pojawienia się ewentualnych kolizji
  • zbiór korekt danych, możliwych do późniejszego wykorzystania
  • wizualizację narzędzi
  • wszystkie produkty używane w programie CADvent zawierają BIM - Building Information Modelling

Wszystko to zmierza do osiągnięcia nadrzędnego celu – narzędzia przyjaznego dla użytkownika, które pozwala na tworzenie niezawodnych rozwiązań oraz daje większą rentowność dla Ciebie oraz Twojego klienta.

 

 POBIERZ ze strony