Panasonic przedłużył termin składania projektów do konkursu PRO Awards 2018. Instalatorzy, architekci, konsultanci, dystrybutorzy i inżynierowie mogą przesłać swoje najlepsze prace wykorzystujące rozwiązania grzewczo-chłodzące Panasonic Heating & Cooling jeszcze do piątku 23 listopada 2018 roku.

Konkurs Panasonic PRO Awards – zgłoś projekt do 23 listopada!

Panasonic przedłużył termin składania projektów do konkursu PRO Awards 2018. Nagrodą główną w konkursie jest tygodniowa podróż do Japonii. Dodatkowo każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma kamerę Panasonic Lumix. Zgłoszenia należy dokonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie internetowej PRO Awards, gdzie można także m.in. zapisywać wersje robocze zgłoszeń, by ukończyć je w późniejszym terminie. Celem konkursu PRO Awards jest wyłonienie najlepszych projektów wykorzystujących instalacje grzewczo-chłodzące Panasonic. Zgłoszenia będą podlegały ocenie m.in. pod względem estetyki, innowacyjności i efektywności energetycznej. 

 

Projekty konkursowe można zgłaszać w 4 kategoriach:

  • najlepszy projekt obiektu mieszkalnego; 
  • najlepszy projekt obiektu użytkowego (hotele, restauracje itp.);
  • najlepszy projekt obiektu handlowego;
  • najlepszy projekt obiektu komercyjnego (biurowiec itp.).

 

Ponadto sędziowie przyznają nagrody specjalne dla:

  • najbardziej innowacyjnego projektu;
  • projektu wyróżniającego się pod względem efektywności energetycznej;
  • najlepszej instalacji wykorzystującej systemy GHP;
  • najbardziej zrównoważonego projektu.

 

Do konkursu kwalifikowane będą projekty z całej Europy ukończone lub z planowanym ukończeniem między 1 października 2016 r., a 31 października 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 listopada 2018 roku.

 

Dowiedz się więcej i zgłoś swój projekt