Lindab wraz z gronem Partnerów Merytorycznych przedstawia Keynote Speakerów tegorocznej, drugiej edycji konferencji DKBE 2019 – Debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.

Konferencja DKBE 2019 - poznaj tegorocznych prelegentów!


DKBE 2019 to wydarzenie dające szansę poszerzenia wiedzy merytorycznej w zakresie najnowszych rozwiązań i innowacji oraz możliwość wymiany doświadczeń i przedstawienia wyzwań, przed którymi stają wszystkie podmioty procesu budowlanego. Lindab gwarantuje ogromną porcję wiedzy, którą podczas konferencji przekażą prelegenci, eksperci i praktycy związani z branżą.

 

Poznaj Prelegentów DKBE 2019:

Piotr BARTKIEWICZ dr inż. Jan CIEŚLA Maciej GWIAŹDZIŃSKI Jakub JANKOWSKI
Piotr
BARTKIEWICZ
OSWBZ
dr inż. Jan
CIEŚLA
OSWBZ
Maciej
GWIAŹDZIŃSKI
CUSHMAN & WAKEFIELD
Jakub
JANKOWSKI
LINDAB SP. Z O.O.
dr hab. inż. Jan KACZMARCZYK mgr inż. Paweł KLIMCZAK Bartosz MARCOL Joanna RUCIŃSKA
dr hab. inż. Jan
KACZMARCZYK
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
mgr inż. Paweł
KLIMCZAK
CUSHMAN & WAKEFIELD
Bartosz
MARCOL
ARUP POLSKA
Joanna
RUCIŃSKA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
/ PZITS/ NAPE
Agnieszka RYLSKA Igor SIKOŃCZYK Jarek SZEPIETOWSKI Aleksander SZERNER
Agnieszka
RYLSKA
OSWBZ / GO4ENERGY
Igor
SIKOŃCZYK
EUROVENT ASSOCIATION
Jarek
SZEPIETOWSKI
AEC DESIGN
Aleksander
SZERNER
STOWARZYSZENIE BIM
DLA POLSKIEGO BUDOWNICTWA
  mgr inż. Tomasz TRUSEWICZ Dipl. Ing. Martin WIEBICKE  
  mgr inż. Tomasz
TRUSEWICZ
STOWARZYSZENIE
POLSKA WENTYLACJA
Dipl. Ing. Martin
WIEBICKE
LINDAB A/S
 

 

Debata, dotycząca komfortu wewnętrznego i rozwiązań instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Warszawie. Konferencja to wydarzenie organizowane co 2 lata, które łączy w sobie doświadczenie i wiedzę różnych przedstawicieli branży budowlanej. Pierwsza debata, która miała miejsce w 2017 roku, zgromadziła ponad 250 ekspertów: inwestorów, architektów, zarządców nieruchomości, projektantów, specjalistów HVAC, inspektorów i rzeczoznawców, ekspertów z uczelni technicznych oraz przedstawicieli mediów branżowych.

Konferencja DKBE 2019

 

Konferencja DKBE 2019 ma być głównie miejscem wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, przede wszystkim w kontekście projektowania i użytkowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Podczas wydarzenia poruszone zostaną tematy komfortu wewnętrznego budynków, zasad projektowania instalacji wewnętrznych, a także wpływu użytkowników na zużycie energii całego budynku. Swoim doświadczeniem podzielą się eksperci z uczelni technicznych, stowarzyszeń branżowych, a także praktycy związani z projektowaniem i certyfikacją energetyczną budynków. W debacie i rozmowie na temat komfortu i energii budynków udział wezmą również inwestorzy oraz przedstawiciele firm, zajmujących się wynajmem i użytkowaniem powierzchni. Na temat oczekiwań i wymagań odnośnie projektów głos zabiorą także doświadczeni projektanci, którzy w swoich wystąpieniach przybliżą aktualne wyzwania w projektowaniu energooszczędnych i przyjaznych użytkownikowi budynków.

Blok wystąpień i referatów podzielony będzie na otwarte wykłady dla wszystkich uczestników, a także na sesje tematyczne, odbywające się w osobnych salach, skierowane do:

  • zarządców nieruchomości, inwestorów i architektów,
  • inspektorów, projektantów, specjalistów HVAC i rzeczoznawców.

Na zakończenie konferencji zaplanowany jest wspólny panel dyskusyjny z sesją pytań oraz rozmów dotyczących przyszłości i rozwoju nowych technologii w branży HVAC.

Partnerami merytorycznymi konferencji są: BIM Stowarzyszenie dla Polskiego Budownictwa, OSWBZ - Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz SPW - Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym do udziału w konferencji. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 

www.dkbe2019.pl