Nowość w ofercie Panasonic Heating and Cooling! Klimatyzatory z możliwością sterowania głosowego za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa.

  • Rozwiązanie kompatybilne z Amazon Alexa i Google Assistant
  • Zaprogramowanie procedur pozwala zaoszczędzić czas
  • Komfortowe sterowanie dla inteligentnego domu

Rozwiązania Panasonic kompatybilne z aplikacją Comfort Cloud, w tym wszystkie domowe klimatyzatory i systemy PACi, mogą być teraz aktywowane głosem, co pozwoli na łatwą i wygodną kontrolę urządzeń.

Możliwość sterowania głosem gwarantuje liczne korzyści zarówno w budynkach komercyjnych, jak i mieszkalnych. Dla przykładu, właściciele domów, którzy przyzwyczajeni są do sterowania oświetleniem i urządzeniami audio za pomocą głosu, mogą teraz kontrolować także system klimatyzacji Panasonic, zapewniając sobie komfortowe warunki. Po połączeniu z klimatyzatorem Panasonic, dzięki aplikacji Comfort Cloud właściciele domów mogą korzystać z Google Assistant lub Amazon Alexa, aby włączyć/wyłączyć urządzenie, ustawić temperaturę i tryb pracy. Ponadto użytkownik może wprowadzić niestandardowy tryb za pomocą ustawień w aplikacji Google Home lub Alexa dla uzyskania maksymalnego komfortu. Polecenia takie jak „OK, Google, Good Morning” można zaprogramować, aby przypisać do nich żądaną temperaturę, co przy okazji pomoże zaoszczędzić czas.

Sterowanie głosem jest kompatybilne z rozwiązaniami Panasonic PACi dla sektora komercyjnego. Możliwe jest wstępne określenie parametrów pracy systemu w celu zapewnienia odpowiednich warunków. Na przykład ustawienia aplikacji Comfort Cloud, takie jak temperatura, można aktywować poleceniami głosowymi, aby obniżyć temperaturę w biurze jeszcze przed przybyciem pracowników. Ta usługa może być łatwo administrowana przez każdego pracownika za pośrednictwem Amazon Alexa lub przez użytkowników, którzy zostaną zaproszeni do przyłączenia się przez aplikację Google Home.

Od końca lipca 2019 r. Panasonic Voice Control będzie dostępny w języku angielskim poprzez Amazon Alexa i Google Assistant, a w kolejnych miesiącach także w pozostałcyh językach. Panasonic Voice Control zapewni wygodę i komfort oraz pomoże zaoszczędzić czas klientom Panasonic.

 

Dowiedz się więcej