Każdego dnia bierzemy od 15 do 20 tysięcy oddechów. Powietrze wewnątrz pomieszczeń jest zazwyczaj nawet sto razy gorsze niż na zewnątrz, a blisko 80% czasu spędzamy w budynkach: w domu, szkole, biurze.

Jak dobrać skuteczną wentylację dla Twojego domu? Sprawdź przydatne porady.

Skuteczna wentylacja zapobiega rozwojowi szkodliwych substancji, takich jak wirusy, bakterie, roztocza czy grzyby. Substancje te mogą zagnieździć się w płucach, zarówno Twoich, jak i całej Twojej rodziny.


Budownictwo – wczoraj i dziś
W przeszłości budowanie domów związane było ze słabą izolacją cieplną, co zapewniało naturalną wentylację. Szczeliny w podłogach, pojedyncze, cienkie szyby, a przy tym uproszczone techniki budowlane, były przyczyną stałego przepływu świeżego powietrza w domu. Dziś izolacja cieplna jest coraz bardziej skuteczna. W nowoczesnych budynkach możliwe jest zaoszczędzenia energii, ale niestety także blokowana jest wymiana powietrza. Nieprzepuszczalna powłoka budynku i szczelne okna tworzą idealne środowisko do rozwoju szkodliwych substancji.


Zadbaj o zdrowie
Dorosły człowiek, oddychając, pochłania codziennie od 15 do 20 tysięcy litrów powietrza. Każdy nasz oddech przynosi 40 - 75 tysięcy drobinek kurzu. Za to 1 gram kurzu to aż 700 milionów różnych cząsteczek, które mogą stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia, nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Dbanie o odpowiednią jakość powietrza, zniweluje ryzyko alergii, a nawet na astmy.Drobne cząstki i zarodki krążące w powietrzu mogą powodować objawy alergii lub inne dolegliwości, takie jak np. bóle głowy. Przy alergii lub astmie – system wentylacji jest konieczny.

 

Dowiedz się więcej o systemach HovalNiebezpieczeństwo wynikające z nieodpowiedniej wentylacji
Nieskuteczna wentylacja w domu może prowadzić do wysokiego stężenia CO2 oraz wykroplenia się wilgoci. Ponadto w przypadku osób palących w domu – trujące substancje tytoniowe osiadają na meblach i uwalniają się w każdej chwili. Podczas wydychania dwutlenku węgla, para wodna osadza się na zimnych powierzchniach, takich jak np. okna i narożniki w pomieszczeniach. 

Długotrwałe spędzanie czasu w słabo wentylowanych pomieszczeniach może powodować szkodliwe objawy, jak senność, zawroty, bóle głowy, brak koncentracji, osłabienie, nudności oraz ogólne zmęczenie, a nawet prowadzi do depresji. Zanieczyszczone powietrze może wywoływać podrażnienie oczu i układu oddechowego, a nawet arytmie serca. Warto pamiętać także o rakotwórczym wpływie pleśni na nasz organizm.


Odpowiednia ilość świeżego powietrza
W budynku mieszkalnym strumień objętości powietrza wentylacyjnego jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

Na taką samą liczbę powietrza ile wynosi powierzchnia salonu lub 30m3 dla każdej osoby, która przebywa w pomieszczeniu. (Jeśli te dwie liczby różnią się od siebie, należy wybrać tę większą). Np. Salon o powierzchni 20 m2 wymaga wymiany 50 m3 powietrza na każdą godzinę, jeśli jest to sypialnia dla dwóch osób niezbędna jest dwukrotność tej liczby, czyli 60 m3/h. Nieco inna jest ilość cyrkulacji świeżego powietrza w pomieszczeniach, w których najszybciej gromadzi się brud, czyli takich jak kuchnia czy łazienka, które wymagają intensywnej wentylacji podczas użytkowania. W łazience potrzebujemy minimalnej ilości 50 m3/h. Kuchnia z kuchenką elektryczną musi odprowadzić od 50 m3/h wzwyż, natomiast kuchenka na gaz od 70 m3/h.Pomieszczenia takie jak: salon z kominkiem, pralnia czy suszarnia mają zupełnie inne zapotrzebowanie na wymianę świeżego powietrza. Trzeba to dokładniej skonsultować z projektantem.


Sprawdź czy Twój system wentylacji zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym. Jeśli wynosi powyżej 50-60% oznacza to, że nie funkcjonuje prawidłowo. 

Źródło: http://wentylacja.org.pl/pages-62.html


Skuteczna wentylacja a nauka
Odpowiednia jakość powietrza w szkołach jest bardzo istotna. Duża liczba uczniów przypadająca na 1 m2 powoduje wysokie stężenie CO2. Słaby system wentylacji może powodować bóle głowy u uczniów, niską zdolność do koncentracji oraz nienaturalne zmęczenie. Ponadto, jeśli pomieszczenie wentylowane jest jedynie za pomocą naturalnej wentylacji, pojawia się także ryzyko problemów z przeciągami. Mało efektywny system wentylacji w szkole prowadzi do obniżenia koncentracji oraz powoduje zmęczenie.

Według badań przeprowadzonych przez  Duński Uniwersytet Technologiczny istnieje wyraźna zależność pomiędzy jakością, temperaturą powietrza, a wynikami w nauce, jakie osiągają uczniowie. Testy pokazują, że dzięki zastosowaniu mechanicznej wentylacji, temperatura w klasach zostaje obniżona z 25% do 20%, co sprawia, że uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce nawet o 10%.

W Polsce ok. 1% (60 tys.) dzieci w wieku szkolnym zapada na przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym na dychawicę oskrzelową. Ponadto, jak pokazują badania na studentach, ich wydajność może zwiększyć się nawet o 15%, gdy zwiększymy ilość świeżego powietrza w salach wykładowych. To również bardzo ważny aspekt przemawiający za potrzebą dbania o jakość powietrza w budynkach dydaktycznych.

Źródło: http://docplayer.pl/2662155-Ksztaltowanie-jakosci-powietrza-w-pomieszczeniach-szkolnych.html

Jakość powietrza w pomieszczeniach służbowych
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Harwardzki stwierdzono, że mikroklimat wewnętrzny w biurze ma ogromny wpływ na efektywność oraz na jakość pracy. Uczestnicy zostali poddani testom o różnym poziomie - od wykonywania podstawowych zadań do reakcji w sytuacjach kryzysowych. Wyniki badań świadczą o tym, że pracownik, który nie ma dostępu do wystarczającej ilości świeżego powietrza jest mniej produktywny, kreatywny oraz uważny.


Najlepsze rozwiązanie
Inteligentny system wentylacji od firmy Hoval pozwala na utrzymanie świeżego powietrza, bez konieczności otwierania i zamykania okien, niezależnie od pory roku czy temperatury zewnętrznej. Wszystko to możliwe jest dzięki jednostkom wentylacyjnym HomeVent®, zatrzymującym ciepło z powietrza wywiewanego, jak również odzyskującym wilgoć, co nie należy do cech tradycyjnych systemów.

 


Hoval HomeVent®


Eliminację cząsteczek, które nawiewane są do pomieszczeń, zapewnia specjalny filtr przeciw owadom. Filtr drobno pyłowy odpowiada za oczyszczenie powietrza z pyłków, brudu, drobnego kurzu oraz zarodków grzybów. Powietrze docierające do środka jest zatem zupełnie czyste, a nieświeże, wywiewane usuwane jest wraz z nieprzyjemnymi zapachami. Rozwiązanie HomeVent® sprawia, że nie ma potrzeby otwierania okien, a zatem wszelkiego rodzaju hałasy także nie przenikają do środka.


Oszczędności inwestycyjne
Rozwiązanie HomeVent® jest to przede wszystkim ekonomiczna inwestycja. Oszczędności generuje przede wszystkim technologia odzysku ciepła i wilgoci. W porównaniu z tradycyjnymi systemami wentylacyjnymi, które osiągają sprawność odzysku ciepła na poziomie 90%, system HomeVent® osiąga sprawność 130%. Jest to możliwe dzięki opatentowanemu mechanizmowi działania jednostki wentylacyjnej. Wynikiem tego jest uczucie komfortu w pomieszczeniu.


System wentylacji oparty o jednostki HomeVent® znacząco poprawia bilans energetyczny, oszczędzając dużo więcej energii, niż zużywa do pracy. Ponadto istnieje możliwość kontroli jakości i ilości niezbędnego powietrza dzięki systemowi sterowania. Dwa energooszczędne wentylatory EC działają w pełni automatycznie, by nieustannie dostarczać oczyszczone, świeże powietrze do środka pomieszczenia. 


Wybierz najlepszy system dla Twojego domu!


Komentarze

  • Dobra wentylacja + usunięcie wilgoci = brak grzyba

    "Skuteczna wentylacja zapobiega rozwojowi szkodliwych substancji, takich jak wirusy, bakterie, roztocza czy grzyby. Substancje te mogą zagnieździć się w płucach, zarówno Twoich, jak i całej Twojej rodziny."

    to jest niestety prawda, ale przyczyną powstawiania grzyba mogą być też mostki termiczne i tych samą wentylacją usunąć się nie da