Poniżej znajdą Państwo informacje o nadchodzących krajowych szkoleniach i targach branżowych.


Czerwiec 2006:
05-06.06: Szkolenie: program CADvent - Łomianki k. Warszawy
06-07.06: Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji - Gdańsk
06-08.06: WĘGIEL AKTYWNY W OCHRONIE ŚRODOWISKA I PRZEMYŚLE - Białowieża
07-08.06: KURS POCZĄTKOWY dla ubiegających się o świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi - Kraków
12-14.06: Forum Energetyków GRE 2006 X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna - Bielsko-Biała
19-20.06: Szkolenie: program CADvent - Łomianki k. Warszawy
19-22.06: ENERGIA - Salon Energetyki i Gazownictwa - Poznań
19-22.06: ITM Polska 2006 - Poznań
23-24.06: Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji - Gdańsk

Wszystkie SZKOLENIA, SEMINARIA i KONFERENCJE: www.wentylacja.com.pl/szkolenia
Wszystkie TARGI: www.wentylacja.com.pl/targi