W dniach 5-6 października 2006 r. w Warszawie odbyła się II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów ds. Energii, organizowana przez Związek Powiatów Polskich, wspólnie z Radą Europejską Gmin i Regionów, Energie Cités i EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Ambasada Królestwa Danii była honorowym patronem sesji posterowej, która miała miejsce w pierwszym dniu konferencji. Celem sesji było zaprezentowanie na plakatach doświadczeń zdobytych podczas realizacji lokalnych projektów, które przyczyniły się do rozwoju zrównoważonej gospodarki energetycznej. Nagrodzony został plakat EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej, pokazujący pilotowe inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, zrealizowane we współpracy z samorządami, głównie na szczeblu powiatowym. Nagrodę wręczył przedstawiciel Ambasady Danii, Allan Mortensen, Radca ds. Energetyki i Ochrony Środowiska. W czasie przerw w obradach uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z projektem Z Danią Bliżej Przyszłości - Energia Efektywność na stoisku zaaranżowanym przez Ambasadę Danii w foyer hotelu. Informacji udzielali partnerzy projektu, czyli duńskie firmy, których rozwiązania służą podniesieniu efektywności wykorzystania energii, a tym samym przyczyniają się zmniejszenia kosztów użytkowania energii i obniżenia zanieczyszczenia środowiska. Są to firmy od wielu lat znane na polskim rynku, takie jak: Danfoss, Grundfos, Velux oraz Rockwool.
Fot.1 Stoisko informacyjne projektu Z Danią Bliżej Przyszłości - Energia Efektywność
Ponadto w drugim dniu konferencji ekspert z Danii, Pan Jens Ole Hansen z firmy konsultingowej COWI A/S przedstawił kilka przykładowych rozwiązań polegających na zwiększaniu efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Pan Hansen podkreślił, że od kwietnia 2006 roku obowiązuje w Danii nowy kodeks budowlany, który traktuje zagadnienie efektywności energetycznej budynków kompleksowo i stawia wymagania zarówno ogrzewaniu, chłodzeniu, wentylacji jak i oświetleniu. Pan Jens Ole Hansen wyjaśniał, ze jednym ze sposobów kompleksowego redukowania zużycia energii jest lepsza izolacja w budynku i lepsze okna. Powinny mu jednak towarzyszyć wydajne systemy dystrybucji energii, takie jak zintegrowane, oparte na małym poborze energii ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja. Doświadczenia z zakresu zarządzania energią na poziomie lokalnym, wypracowane przez europejskich specjalistów ds. energii mogą przynieść znaczne korzyści i być wykorzystywane w działaniach i projektach na rzecz bardziej dynamicznego zastosowania technologii podnoszących efektywność energetyczną. Duńska myśl technologiczna oraz duńskie rozwiązania w zakresie kompleksowego podejścia do zagadnienia efektywności energetycznej wyróżniają się jakością i konkurencyjnością na rynku europejskim. Projekt Z Danią Bliżej Przyszłości - Energia Efektywność ma pokazać, iż mogą być z powodzeniem zaadaptowane na polskim rynku, przynosząc wymierny, porównywalny do duńskiego, sukces. Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.adanishtrademark.com Dodatkowych informacji udziela: IZABELA KLEBEK / IZAKLE@UM.DK SENIOR COMMERCIAL ADVISOR INDUSTRIAL AND MEDICAL PRODUCTS PR SERVICES Direct: +48 22 565 29 16 ROYAL DANISH EMBASSY WARSAW ul. Rakowiecka 19 02-517 Warsaw, Poland Tel: +48 (22) 565 2900 Fax: +48 (22) 565 2970/71