Przeciętny dorosły człowiek bierze od 17,000 do 30,000 wdechów dziennie. Jakość wdychanego przez nas powietrza wpływa na zdrowie na wiele sposobów, negatywne skutki mogą być nagłe i ostre (np. atak astmy) lub bardziej subtelne, długotrwałe i prawie „bezobjawowe” (np. rozwijająca się choroba nowotworowa czy postępująca demencja).

Gdy powietrze zabija... Dowiedz się więcej o smogu!

Historia lubi się powtarzać

Związek między zanieczyszczeniem powietrza i jego wpływem na zdrowie zaobserwowano po raz pierwszy już w 1952 r. w Londynie. Wtedy zanieczyszczenie powietrza pyłem węglowym, drobinami popiołu, dymem i tlenkami siarki doprowadziło do śmierci ponad 12 tys. ludzi. Część z nich (ok 4 tys.) zmarła bezpośrednio w trakcie smogu, śmierć kolejnych nastąpiła po jego zakończeniu w skutek chorób dróg oddechowych. Smog (z ang. „ smoke” dym i „fog” mgła) składa się głównie z ozonu troposferycznego, wytwarzanego w wyniku reakcji fotochemicznej pomiędzy lotnymi związkami organicznymi a tlenkami azotu (NOx); cząstek stałych (np. pyłu) oraz wtórnych cząstek stałych (np. tlenki siarki, lotne związki organiczne).

 


 Po 3 miesiącach - filtry rekuperatora

 Czyste filtry do rekuperatora

 

Śmierć wisi w powietrzu

Szacuje się, że 3 miliony zgonów spowodowanych jest zanieczyszczeniem otaczającego nas powietrza, natomiast 4,3 miliony zgonów przypisuje się zanieczyszczeniu powietrza w gospodarstwach domowych, zgodnie z danymi WHO. Obecnie ponad 80% ludzi mieszkających w miastach monitorowanych po względem jakości powietrza, oddycha powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń przekracza limity dopuszczalne przez WHO.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego stanowi:

  • 25% wszystkich zgonów i chorób spowodowanych rakiem płuc
  • 17% wszystkich zgonów i chorób spowodowanych ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
  • 16% wszystkich zgonów z powodu udaru mózgu
  • 15% wszystkich zgonów i chorób związanych z chorobą niedokrwienną serca
  • 8% wszystkich zgonów i chorób z przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Infografika pobrana ze strony Światowej Organizacji Zdrowia opisująca procentową ilość zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza

 

Trucizna w Twojej krwi

Cząstki PM (z ang. Particulate Matter) wnikają głęboko do układu oddechowego i krwionośnego, po dostaniu się do krwioobiegu mogą powodować udary sercowo-naczyniowe, mózgowo-naczyniowe i oddechowe. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), która działa w ramach WHO, obecnie klasyfikuje zanieczyszczenia powietrza w tej samej kategorii, co dym tytoniowy i promieniowanie UV. Krótkotrwała i długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze jest niebezpieczna zarówno dla dorosłych jak i dzieci, jednak z wiadomych przyczyn to właśnie dzieci są bardziej narażone. Układ odpornościowy małych dzieci nadal się rozwija, a ich płuca wciąż rosną. Z każdym wdechem, dzieci pobierają więcej powietrza na jednostkę masy ciała niż osoby dorosłe. Analogicznie więc, gdy powietrze jest toksyczne, przyjmują go więcej na jednostkę masy ciała niż osoby dorosłe.

 

„Zamglony” umysł

UNICEF w swoim oficjalnym biuletynie „Danger in the Air” podaje, że zanieczyszczenie powietrza może potencjalnie wpływać na rozwój mózgu u dzieci. Cząstki stałe mogą powodować neuro-zapalenie poprzez uszkodzenie bariery krew-mózg (pomiędzy naczyniami krwionośnymi a tkanką nerwową), mającą zabezpieczać układ nerwowy przed szkodliwymi czynnikami. Najdrobniejsze cząsteczki zanieczyszczeń (cząstki stałe o średnicy równej lub mniejszej niż 2,5 mikrona) stwarzają szczególnie wysokie ryzyko, ponieważ mogą łatwiej przeniknąć do krwioobiegu, a z krwią do mózgu. Badacze łączą również złamanie bariery krew-mózg z występowaniem choroby Alzheimera i Parkinsona u osób starszych.

 

Co robimy?

Około 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie powietrze może być od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze z zewnątrz. Dlatego też system wentylacyjny w takich miejscach jak szpital, przedszkole, szkoła, biuro czy dom jednorodzinny jest, a przynajmniej powinien być wyposażony filtry. Instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła i z zamontowanym filtrem o wyższej skuteczności filtracji powietrza to najbardziej praktyczne rozwiązanie, chroniące nasze zdrowie, a przy tym energooszczędne. W ten sposób dostarczamy do pomieszczenia zarówno świeże, jak i przefiltrowane powietrze, wolne od zanieczyszczeń.
Innym rozwiązaniem filtracji powietrza już w istniejącej instalacji jest montaż puszki MOCarz. Dzięki filtrom antysmogowym wewnątrz puszki znacząco zredukujemy wartość pyłów zawieszonym PM2,5 i PM10 w nawiewanym powietrzu.

Antysmogowy filtr MOCarz

 

Walcz ze smogiem z MOCarzem