Firma Danfoss łagodzi regulacje związane ze sprzedażą sprężarek i regulatorów automatyki do zastosowań z palnymi czynnikami chłodniczymi.
Z przyjemnością informujemy, że firma Danfoss złagodziła zasady sprzedaży sprężarek i regulatorów do zastosowania z palnymi czynnikami np. etan (R170), propan (R290), butan (R600), izobutan (R600a) i propylen (R1270).

Sprzedaż sprężarek i regulatorów automatyki przez firmę Danfoss do zastosowań z palnymi czynnikami chłodniczymi do tej pory wymagała aby klienci podpisali specjalne porozumienie z firmą Danfoss. Wymóg ten jest obecnie został zniesiony w krajach UE i EFTA, USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Chinach.

Takie złagodzenie wymogów jest spowodowane zwiększeniem ilości zastosowanych tego typu urządzeń, przekładające się na większe kompetencje występujące na rynku oraz fakt iż zastosowane standardy (w szczególności EN 378 i EN/IEC 60335) są integralną częścią ram prawnych w tym zakresie.

Producenci i operatorzy systemów wciąż mają obowiązek zapewnić zgodność swoich urządzeń z odpowiednimi normami bezpieczeństwa i lokalnymi przepisami ponieważ jest to wymagane przez prawo. W związku z tym firma Danfoss nie widzi potrzeby podpisywania z klientami w wyżej wymienionych krajach specjalnych umów..

Produkty firmy Danfoss do zastosowania z palnymi czynnikami chłodniczymi są nadal zgodne z dyrektywą UE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych PED dla I grupy płynów, oraz są zgodne z wymogami IEC 60079 i ATEX strefa 2, umożliwiając łatwą budowę bezpiecznych systemów.

Zmiana polityki Danfoss jest wynikiem ścisłego przeglądu przepisów i potwierdzenie rosnącego wykorzystania i kompetencji dotyczących węglowodorów na rynku. Taki pogląd przyczynił się do tego że firma Danfoss prowadzi projekt konwersji polegający na tym że wiele standardowych produktów nie elektrycznych posiadających przyłącza mniejsze niż 25mm będzie można stosować z palnymi czynnikami chłodniczymi. Więcej informacji dotyczących pierwszych produktów poddanych konwersji można znaleźć powyżej.

Firma Danfoss zachęca do dalszego rozwoju i wykorzystania czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP, które pomogą powoli i ostatecznie odwrócić proces globalnego ocieplenia, pomagając jednocześnie utrzymać ciągłość rozwoju gospodarczego oraz przyszłą rentowność naszej branży.