Miło nam poinformować, że firma Bartosz zakończyła realizację w drukarni w Siedlcach. Na potrzeby tej inwestycji była centrala wentylacyjna (długość ponad 10 metrów) VEBAR WS.G z 3 wymiennikami ciepła.

Firma Bartosz-zakończenie realizacji z użyciem  centrali wentylacyjnej VEBAR WS.G z odzyskiem ciepła przygotowanej na potrzeby drukarni w Siedlcach.

Centrala wentylacyjna VEBAR WS.G w wykonaniu zewnętrznym o wydajności 25.500 m3/h.

Elementy centrali:

    - trzy spiralne wymienniki ciepła WS (produkcja firma Bartosz) o łącznej powierzchni wymiany ciepła 1912 m2,
    - dwa wentylatory ER (system duo),
    - filtry kieszeniowe klasy G4,
    - nagrzewnica wodna,
    - dwusekcyjna chłodnica freonowa z odkraplaczem,
    - tłumiki akustyczne,
    - przepustnice wielopłaszczyznowe,
    - czerpnia i wyrzutnia z okapnikiem.

Centrala okablowana, wyposażona w układ sterowania STW-2, szafa sterująca zabudowana w centrali.