110
68
111
107
74
109

Energooszczędność - moda, czy konieczność

Najnowsze trendy lansują życie w zgodzie z naturą i samym sobą. Coraz częściej mówi się też o modzie na energooszczędny dom.

Budownictwo energooszczędne sprowadza się do trzech fundamentów poszanowania energii: oszczędzania, odzysku i poboru energii z otoczenia. Aby dom spełniał te wymogi, niezbędna jest ocena energetyczna samego budynku jak i poszczególnych jego elementów. W krajach Europy Zachodniej od dawna certyfikowane są okna, systemy wentylacji, pompy ciepła, a nawet złożone elementy ścian.

Certyfikacja energetyczna ścian budynku

W pierwszym momencie na hasło „ocena energetyczna ściany” pojawiają się wątpliwości, czy jest możliwe aby dobrze zdiagnozować ten element budynku? Taka ocena nie jest przecież prostym działaniem. Przede wszystkim niezbędne są kryteria ekspertyzy badanego elementu budynku. Wzorem do ich opracowania jest projekt rozporządzenia, który obejmuje porównanie badanego budynku z jakimś budynkiem wzorcowym. Dla przegród wzorcem jest ściana, której parametry odpowiadają wartościom minimalnym określonym w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Opracowana dla firmy Baumit klasyfikacja energetyczna ścian w budownictwie mieszkaniowym oparta została o: rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wymagania stawiane w Ustawie teremomodernizacyjnej oraz projekt rozporządzenia w sprawie oceny energetycznej budynków i mieszkań.

Na ich podstawie opracowano 8 stopniową skalę (od A+ do G) w ramach której każdy budynek można przyporządkować do określonej klasy energetycznej. Przy czym A+ obejmuje przegrody budowlane o izolacyjności zalecanej przy niezwykle energooszczędnym budownictwie pasywnym (współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,1 W/m2K.), a najniższa G odpowiada niezadowalającej izolacji, powyżej 1,0 W/m2K.

Liczby mówią same za siebie

Rocznie domy w Polsce zużywają 120 – 160 kWh/m2 energii. W krajach starej Unii o podobnym klimacie, na jednostkę powierzchni mieszkaniowej zużywa się jej dwa razy mniej. Z przeprowadzonej dla firmy Baumit optymalizacji grubości ocieplenia (stu metrowego domu jednorodzinnego) w oparciu o wskaźnik SPBT Simple Pay Back Time (z ang. prosty okres zwrotu inwestycji) - tj. zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną wynika, że przy grubości ocieplenia 16cm zmniejszy się zużycie energii w budynku aż o 43 %.

Straty ciepła przez ściany ulegną zatem zmniejszeniu z 73,1 GJ do 11,6 GJ (o 84%). Będzie je można zakwalifikować do klasy energetycznej C (podwyższona izolacyjność termiczna). Jeszcze lepsze efekty przyniosła analiza wykonana w oparciu o wskaźnik NPV Net Present Value (z ang. zaktualizowana wartość inwestycji netto) - zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji ITB 332/02 dotyczącej bezspoinowego systemu ocieplania ścian. Straty energii poprzez ściany zewnętrzne po ich termomodernizacji spadły o 89%. Można je zatem zakwalifikować do klasy A, U=0,14 W/m2K.

Dyrektywa UE

Certyfikacja energetyczna budynków stanie się faktem już w przyszłym roku, wtedy to w życie wejdzie unijna dyrektywa EPD 2002/91/WE dotycząca jakości energetycznej budynków. Głównym celem dyrektywy oprócz promocji budownictwa energooszczędnego jest także ograniczenie zużycia energii i zachęcenie do niekonwencjonalnych źródeł jej pozyskania. Konieczne zmiany w prawie, ale także w świadomości społeczeństw europejskich są niezwykle istotne przede wszystkim w kontekście postępującego ocieplenia klimatu i nieustannego wzrostu cen energii.

Unijne regulacje wprowadzają nowe standardy w budownictwie. Bez certyfikatu energooszczędności budynek nie będzie mógł zostać oddany do użytku, nie będzie tez można go sprzedać, a nawet wynająć.

Klasyfikacja energetyczna ścian w budownictwie mieszkaniowym opracowana została przez inżyniera budownictwa i audytora energetycznego Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska.

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.