Czy istnieją dotacje na szkolenia pracowników?

Jeżeli chodzi o dotacje na szkolenia dla pracowników to jak najbardziej są takie dotacje. Jednakże o takie środki mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność szkoleniową. Takie przedsiębiorstwo/instytucja składa aplikację do odpowiedniej instytucji finansującej, która decyduje czy dany projekt otrzyma dofinansowanie. Po podpisaniu umowy instytucja organizuje nabór uczestników na szkolenia z zakresu o którym pisała we wniosku. Szkolenia są dofinansowywane z reguły 80% (dla MŚP) lub 60% (dla dużych firm).

(2006.05.05, woj. kujawsko-pomorskie)