Dobór wielkości kryz dławiących dla przewodów powietrznych, wodnych i parowych.

Średnica (mm) kryzy dławiącej dla przewodów powietrznych i wodnych: dkr - średnica kryzy [mm] G - przepływ [m3/h] Δp - nadmiar ciśnienia do zdławienia [kPa] lub ze wzoru dkr - średnica kryzy [mm] G - przepływ [l/s] Δp - nadmiar ciśnienia do zdławienia [kPa] Średnica (mm) kryzy dławiącej dla pary: dkr - para - średnica kryzy [mm] Q - moc cieplna przenoszona przez parę [W] Δp - nadmiar ciśnienia do zdławienia [Pa] Średnica kryzy dla kondensatu: dkr - kondensat - średnica kryzy [mm] G - strumień odprowadzanych skroplin [kg/s] Δp - nadmiar ciśnienia do zdławienia [Pa]

Komentarze

  • w sprawie wzoru na obliczenie wielkości kryz

    Uprzejmie proszę o umożliwienie odczytania wzoru na obliczenie średnicy kryzy dla pary. Ponieważ aktualnie wzór jest zaczerniony całkowicie.