5 października odbyła się pierwsza edycja organizowanej przez Lindab konferencji DKBE 2017. To pierwsze tego typu wydarzenie, poświęcone w całości komfortowi, energooszczędności i nowoczesnym rozwiązaniom dla branży HVAC.

Organizator spodziewał się, że tematyka konferencji spotka się z ogromnym zainteresowaniem ekspertów z różnych obszarów budownictwa. Wśród ponad 250 uczestników znaleźli się inwestorzy, zarządcy nieruchomości, architekci, projektanci, inspektorzy, rzeczoznawcy i specjaliści HVAC.

Odpowiednio dobrani prelegenci wykazali się pełnym profesjonalizmem, prezentując trudne, techniczne zagadnienia w przystępny sposób, popierając stawiane przez siebie tezy wiarygodnymi danymi i wynikami badań.

Zakres poruszanych podczas konferencji tematów obejmował m.in.:

  • zasady wyboru prawidłowych rozwiązań technicznych (np. systemów wentylacyjnych z fabrycznie montowaną uszczelką) i ich wpływ na energooszczędność budynków,
  • wpływ komfortu wewnętrznego na koszty społeczno-ekonomiczne związanie ze zwolnieniami lekarskimi i wydajnością pracy,
  • oczekiwania użytkowników budynków w kontekście optymalnego klimatu i sposoby na jego uzyskanie,
  • proces commissioningu umożliwiający weryfikację czy powstające instalacje HVAC działają zgodnie z wymaganiami inwestora i dokumentacją techniczną,
  • nowoczesne metody pomiaru szczelności i systemy regulacji przepływu powietrza w kontekście energooszczędności i najwyższego komfortu.

W trakcie przerw uczestnicy konferencji mogli dodatkowo zapoznać się z nowoczesnymi technologiami prezentowanymi w części wystawowej.

Największe poruszenie dotyczyło zaawansowanego systemu VAV Lindab Pascal, którego sercem jest innowacyjna skrzynka rozprężna z przepustnicą i nawiewnik wyposażony w czujkę obecności. Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpośredniego podłączenia skrzynek rozprężnych i centrali kanałem, bez dodatkowych elementów kontrolujących przepływ. Zapotrzebowanie wydatku dla danego pomieszczenia jest komunikowane w ramach inteligentnej sieci łączącej wszystkie urządzenia Lindab Pascal i na tej podstawie odbywa się regulacja prędkości pracy wentylatora. Ponadto system jest kompatybilny z BMS i popularnymi na rynku czujnikami.

Podczas konferencji DKBE 2017 po raz pierwszy odbył się pokaz udoskonalonego urządzenia do ultradźwiękowych pomiarów przepływu powietrza Lindab UltraLink. Jego nowa odsłona w kompaktowej obudowie wyposażona jest w zintegrowany siłownik i przepustnicę. Regulowany w czasie rzeczywistym, w oparciu o dane o przepływie przez dwa czujniki ultradźwiękowe, kąt ustawienia przegrody, pozwala na pracę z jeszcze większą precyzją. Ponadto urządzenia zapewnia możliwość znacznego uproszczenia projektowania, montażu i konserwacji oraz obniżenia kosztów systemów wentylacyjnych.

Organizator wydarzenia, firma Lindab przygotowała także eksperyment mający na celu pokazanie, jak wiele energii tracone jest na skutek nieszczelności z systemach HVAC. By to zaprezentować, skonstruowano dwa identyczne układy o klasach szczelności

B- system wentylacyjny uszczelniany taśmą,

D - system wentylacyjny z uszczelką EPDM.

Powietrze tłoczone do obu układów przez niezależne wentylatory utrzymuje w obu instalacjach takie samo ciśnienie. Pobór energii został zmierzony na watomierzach. Dzięki temu uczestnicy na własne oczy mogli przekonać się, że różnica w zużyciu energii w tych dwóch systemach wynosiła około 40%. Dowodzi to, jak olbrzymie znaczenie ma szczelność w kontekście energooszczędności. 

Koniec konferencji pozwolił uczestnikom na zadawanie pytań prelegentom. Podczas wymiany poglądów rozpoczęła się interesująca dyskusja na temat tego, w jaki sposób propagować zaprezentowane na konferencji rozwiązania na polskim rynku i edukować osoby kluczowe dla projektowania nowych budynków na polskim rynku.

Duża rolę w organizacji wydarzenia odegrały stowarzyszenia OSWBZ, PZITS i SPW, które wspierały firmę Lindab w wyborze najlepszych prelegentów oraz uczestników konferencji. To właśnie im chcielibyśmy szczególnie podziękować za aktywny udział w konferencji. Wdrożenie koniecznych zmian w branży HVAC wymaga naszego wspólnego wysiłku i z pewnością nie nastąpi natychmiast. Mamy jednak nadzieję, że DKBE 2017 będzie pierwszym krokiem do otwarcia ogólnopolskiej dyskusji na temat zmian koniecznych w branży.

 

Dowiedz się więcej