Lindab wraz z partnerami branżowymi zaprasza na 2-gą edycję debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Warszawie.

Konferencja jest wydarzeniem organizowanym co 2 lata, łączącym doświadczenie i wiedzę różnych przedstawicieli branży budowlanej. W 2017 roku odbyła się pierwsza debata, w której uczestniczyło ponad 250 specjalistów: zarządców nieruchomości, inwestorów, rzeczoznawców i inspektorów, architektów, ekspertów z uczelni technicznych oraz reprezentantów mediów branżowych.

Celem przewodnim DKBE2019 będzie wymiana poglądów i doświadczeń między członkami procesu budowlanego, szczególnie w zakresie użytkowania oraz projektowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia wypływu użytkowników na zużycie energii całego budynku, wymogów projektowania instalacji wewnętrznych oraz komfortu wewnętrznego budynków. Eksperci ze stowarzyszeń branżowych, uczelni technicznych oraz praktycy z zakresu projektowania i certyfikacji energetycznej budynków podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. W debacie dotyczącej energii i komfortu budynków udział wezmą także inwestorzy i przedstawiciele firm zajmujących się użytkowaniem i wynajmem powierzchni. Odnośnie wymagań i oczekiwań projektów, swoje zdanie zabiorą również doświadczeni projektanci. W swoich wystąpieniach poruszą tematy aktualnych wyzwań w projektowaniu przyjaznych użytkownikowi i energooszczędnych budynków.

Blok wystąpień i referatów podzielony będzie  na otwarte wykłady dla wszystkich uczestników oraz na sesje tematyczne odbywające się w osobnych salach i skierowane do:

  • inwestorów, zarządców nieruchomości i architektów,
  • projektantów, inspektorów, rzeczoznawców i specjalistów HVAC. 

 

Konferencja DKBE 2019

Na zakończenie konferencji przewidziany jest wspólny panel dyskusyjny z sesją pytań i rozmów o przyszłości i rozwoju nowych technologii w branży HVAC.

Partnerami merytorycznymi konferencji są: BIM Stowarzyszenie dla Polskiego Budownictwa, OSWBZ - Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz SPW - Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym do udziału w konferencji. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dkbe2019.pl