Trzy lata bliskiej współpracy firmy Danfoss z organizacją Sustainable Energy for All (SEforALL) zaowocowały oficjalnym partnerstwem. Jako partner, firma będzie wspierać realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) nr 7, czyli „Zrównoważona Energia dla Wszystkich”. Wśród zadań SDG7 należy wymienić zapewnienie do 2030 roku powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych, poprawienie efektywności i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Po trzech latach bliskiej współpracy z organizacją SEforALL, Danfoss oficjalnie staje się Partnerem-Dostawcą organizacji. SEforALL jest organizacją non-profit o światowym zasięgu, która skupia liderów ze środowisk rządowych, sektora prywatnego oraz poszczególnych społeczeństw. Jej zadaniem jest inicjowanie dyskusji na temat sposobów zapewnienia powszechnego dostępu do energii elektrycznej, która jest jednym z postanowień SDG7, prowadzącego do realizacji tego celu przed końcem 2030 roku. Danfoss, zostając partnerem, będzie wspierał działania dotyczące energooszczędności, sieci ciepłowniczych, technologii chłodniczych oraz efektywnych rozwiązań dla budownictwa.

Firma jest mocno zaangażowana w działania mające na celu zwiększenie stopnia efektywności wykorzystania energii. Sieci ciepłownicze to jeden z obszarów, w których Danfoss wykazuje zdecydowane przywództwo ideowe i silne zaangażowanie w kwestie ważne dla SEforALL, pomagając miastom usprawnić ich sieci. W celu dostarczenia wiedzy eksperckiej, ściśle związana z Danfoss Fundacja Bitten i Madsa Clausenów rozpoczęła w roku 2016 finansowe wspieranie pracy trzech ekspertów ds. sieci ciepłowniczych w dziale miejskim partnerstwa pomiędzy Programem Środowiskowym ONZ oraz Duńskim Uniwersytetem Technicznym (UNEP-DTU) w UN City w Kopenhadze w ramach wdrażania inicjatywy Disctrict Energy in Cities (9 mln koron duńskich w ciągu trzech lat).

W związku z tym Danfoss będzie kontynuował ścisłą współpracę z Programem Środowiskowym ONZ oraz SEforALL nad programem District Energy Services Accelerator. Głównym jej celem jest zachęcanie miast do wdrażania efektywnych energetycznie usług ciepłowniczych i chłodniczych, a także dostosowywania prawa, działań oraz inwestycji związanych z energooszczędnością tak, by udało się zrealizować cel zawarty w SDG7, mówiący o podwojeniu wskaźnika stopnia energooszczędności na świecie.

- Firmy, takie jak Danfoss mogą pomóc światowej społeczności zrozumieć, co może nam dać realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju. W momencie, gdy staramy się osiągnąć SDG7 w kwestii zrównoważonej energii, a ogólny postęp w tym obszarze nie jest tak szybki i tak szeroko zakrojony, jak być powinien, partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym, rządami oraz lokalnymi społecznościami są nam potrzebne bardziej niż kiedykolwiek dotąd - powiedziała Rachel Kyte, CEO inicjatywy SEforALL oraz Specjalny Reprezentant Sekretarza Generalnego ONZ dla SEforALL.
- Stając się Partnerem-Dostawcą inicjatywy SEforALL, Danfoss poszerza zakres swojego przywództwa w grupie podmiotów, którym bliska jest idea zrównoważonej energii dla wszystkich oraz wykorzystuje swój ogólnoświatowy zasięg i wiedzę ekspercką na drodze do zrewolucjonizowania energooszczędności - dodaje.

Jürgen Fischer, Prezydent segmentu Danfoss Chłodnictwo oraz członek Danfoss Group Executive Team powiedział - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że staliśmy się oficjalnym partnerem SEforALL. Jako że koncentrujemy się na opracowywaniu energooszczędnych rozwiązań, dołączenie do inicjatywy było dla firmy Danfoss naturalną koleją rzeczy. Zdajemy sobie sprawę, że aby osiągnąć SDG7 i podwoić stopień efektywności energetycznej, musimy współpracować z miastami oraz sieciami ciepłowniczymi. Udowodniliśmy już, że potrafimy pomóc naszym klientom obniżyć rachunki za energię, a tym samym stać się bardziej przyjaznym dla środowiska.

Partnerstwo pomiędzy SEforALL i Danfoss rozpoczęło się rok po tym, jak Jürgen Fischer został powołany z ramienia firmy Danfoss na członka zespołu ds. chłodnictwa w All Global Planet. Panel ten odpowiada za tworzenie raportu zawierającego rekomendacje oraz dowody na to, jak można zwiększyć dostęp do zrównoważonych i tanich rozwiązań w zakresie chłodnictwa na całym świecie. Planowo raport ma zostać opublikowany w lipcu 2018 roku.

 

Dowiedz się więcej