W dniu 10.09.2015 po raz pierwszy w historii całej branży koncern Daikin zdecydował się bezpłatnie udostępnić 93 patenty na wykorzystanie technologii użycia czynnika R32 w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych. Jest to przełomowy moment dla firm z branży.

Daikin udostępnił patenty na wykorzystanie technologii użycia czynnika R32.

Celem tej akcji jest zachęcenie producentów z całego świata do przyjęcia technologii zapewniających komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, wykorzystujących HFC-32 - czynnik chłodniczy, który wyróżnia się znacznie mniejszym wpływem na globalne ocieplenie niż czynniki znajdujące się w powszechnym użyciu. HFC-32 (difluorometan) jest czynnikiem chłodniczym nowej generacji, który w zrównoważony sposób uwzględnia ochronę środowiska naturalnego. Jest to substancja nieuszkadzająca warstwy ozonowej, a przy tym energooszczędna, przystępna cenowo, łatwiejsza do recyklingu, zaś jej potencjał w zakresie globalnego efektu cieplarnianego (GWP) jest trzykrotnie mniejszy niż potencjał R-410A, najpowszechniej używanego czynnika chłodniczego. Daikin wierzy że zalety te czynią z niego najbardziej zrównoważone i obiecujące rozwiązanie czynnikowe, zmniejszające negatywne oddziaływanie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła na środowisko.

Przejście na HFC-32 pozwoliłoby bardzo znacznie obniżyć emisję związków węgla. Gdyby cały obecnie stosowany czynnik R-410A zastąpić przez HFC-32, wówczas do roku 2030 można by zmniejszyć emisję równoważnika CO2 z czynników HFC nawet o 24%, w porównaniu z dotychczas stosowanymi praktykami.

Aby przyśpieszyć wycofywanie czynników chłodniczych powodujących zmniejszanie się warstwy ozonowej, takich jak R-22, Daikin oferuje na rynkach wschodzących bezpłatny dostęp do tych patentów już od roku 2011” - oświadczył Shinya Okada, Dyrektor Wykonawczy firmy. “Biorąc pod uwagę pilną potrzebę zajęcia się zmianami klimatycznymi, Daikin uważa, że jest to pierwszy przypadek na świecie, kiedy producentom z całego globu udostępniono bezpłatnie patenty na niektóre urządzenia pracujące na HFC-32.”

Sama substancja chemiczna HFC-32 nie jest objęta patentem i jest ona łatwo dostępna od dostawców innych niż Daikin. Oferowany wolny dostęp do niektórych patentów umożliwia producentom wykorzystywanie technologii firmy Daikin w urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i w pompach ciepła, pracujących na jednoskładnikowym czynniku chłodzącym HFC-32 i zachęca globalny przemysł do odpowiedzialnego rozwoju oraz zaspokajania rosnącego popytu.

Wycofywanie się ze stosowania z czynników chłodniczych o wysokim potencjale GWP już trwa. W ubiegłym roku Unia Europejska wprowadziła znowelizowane rozporządzenie F-gazowe* aby zmniejszyć przyczynianie się czynników chłodniczych do globalnego efektu cieplarnianego. W USA, Agencja Ochrony Środowiska (EPA) jest w trakcie dokonywania zmiany swych przepisów w celu określenia możliwych do przyjęcia zamienników dla czynników chłodniczych, które uszkadzają warstwę ozonową i mają wysoki potencjał GWP. Ponadto japońska ustawa o racjonalnym użytkowaniu fluorokarbonów i należytej gospodarce nimi, która weszła w życie w kwietniu br., zachęca do wycofywania czynników chłodniczych o wysokim potencjale GWP.
“Współdzielenie się przyjaznymi dla środowiska technologiami klimatyzacyjnymi bez pobierania opłat za korzystanie z patentów może przyśpieszyć korzyści dla środowiska w czasie kiedy szybkie działania maja kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu” - powiedział Durwood Zaelke, prezes Instytutu Zarządzania i Zrównoważonego Rozwoju. “Bezpłatny dostęp do opatentowanych technologii stanowi istotny precedens dla innych firm, zabiegających o miano liderów w dziedzinie ochrony środowiska.”

Firmy zainteresowane uzyskaniem dostępu do ww. patentów zapraszamy do kontaktu z Działem Prawnym firmy Daikin.

 

Skontaktuj się z Daikin

 

*Rozporządzenie UE nr 517/2014 z dnia 16.04.2014 nt. fluorowanych gazów cieplarnianych


Komentarze

  • R32

    Wszystko ekologicznie i jestem za .Tylko jaka jest cena R32 i gdzie można kupić ten czynnik w Polsce ?
    Proszę o info .