Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z siedzibą w Warszawie przyznało kolejny certyfikat dla firmy Clima Gold.

Firma otrzymała kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) o nr 3409H, który identyfikuje ją w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System). Dzięki temu dane techniczne oferowanych przez Clima Gold produktów i usług, będą udostępnione logistyce wojskowej państw uczestniczących w systemie NCS oraz nabywcom wyrobów na rynku cywilnym.

Do Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej w systemie NCS oraz do Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, zawartej w NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) trafiły także informację o działalności Clima Gold.

 

Dowiedz się więcej