Firma wzięła udział w akcji "Indeks dla dziecka", dzięki której dzieci mogą pracować i roziwjać się w Akadamii Przyszłości.

Clima Gold pomaga w ramach Akademii Przyszłości

Wspracie przekazanie dzieciom, daje im możliwość nauki i rozwoju swoich zdolności, także w przypadku, gdy nie pozwalają im na to domowe warunki. Akademia Przyszłości daje dzieciom szansę na zdobycie wiary w siebie i własne umiejętności. Moźliwość oderwania się od trudnej rzeczywistości to jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych prazentów, jakie można podarować. Akademia Przyszłości jest programem Stowarzyszenia WIOSNA, które jest również organizatorem projektu SZLACHETNA PACZKA.

 

 

Dołącz do akcji!