Fundacja Wspierania Rozwoju i Nowych Technologii od samego początku wspiera innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na rozwój gospodarki. Do najważniejszych projektów należy program Lider Nowych Technologii, który powstał w roku 2012, aby wspierać i nobilitować podmioty wdrażające innowacje w rożnych dziedzinach życia.

Clima Gold Liderem Nowych Technologii 2016.

W przeciągu 4 lat, dzięki programowi zostało przyznanych około 80 wyróżnień dla najbardziej innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach państwowych, odznaczających się na rynku nowoczesnym stylem zarządzania, dynamicznym rozwojem i innowacyjnością. Laureaci programu to niekwestionowani liderzy rynku. Ich innowacyjne przedsięwzięcia wpłynęły na rozwój, jakość i postęp w danej branży, jak i regionie. To podmioty o ustalonej pozycji na rynku, o określonej wizji i jasno sprecyzowanej misji.

Lider Nowych Technologii nobilituje takie podmioty, daje im status przedsiębiorstw i instytucji najnowocześniejszych, mających potencjał rozwojowy, odznaczających się innowacjami i kreatywnością.
 
Nagroda została przyznana za najnowszą centralę wentylacyjną z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, która została zaprezentowana na ostatnich targach w Sosnowcu.

 

Sprawdź pełną ofertę Clima Gold

 

Gratulujemy Laureatom!