R744 (CO2) jest naturalnym czynnikiem chłodniczym o bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP = 1) oraz zerowym potencjale na zubożanie warstwy ozonowej (ODP = 0).

Czynnik ten nie jest również toksyczny, ani łatwopalny. Zastosowanie CO2 w produkowanych pompach ciepła sprawia, że są one wysoce ekologiczne i znakomicie wpisują się w obecne dążenia do redukcji gazów fluorowanych oraz zubożających warstwę ozonową. Ze względu na wysoką ekologiczność są one znakomitym rozwiązaniem przy projektowaniu źródła ciepła dla budynków ubiegających się o certyfikacje LEED lub BREAM. Oprócz walorów ekologicznych, ważną zaletą pomp ciepła z CO2 jest możliwość podniesienia temperatury wody w obiegu grzewczym do 90°C przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.