Prostokątne klapy odcinające typu V370 produkcji FRAPOL uzyskały znowelizowany Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 1488-CPR-0352/W na zgodność z europejską normą zharmonizowaną EN 15650.

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla klap odcinających typu V370.

Treść certyfikatu nie uległa całkowitej zmianie, jednak daje on teraz również możliwość montażu klap typu V370 w stropach betonowych o grubości minimalnej 150 mm. Znajduje się również zapiś, który umożliwia montaż klapy w oddaleniu od przegrody ogniowej oraz ich montaż w formie gotowej baterii dostarczonej przez firmę FRAPOL.

 

Czytaj więcej o klapach odcinających V370