Poznaj system, wydłużający żywotność Twojego ogrzewania.

Zakup oraz montaż instalacji grzewczej w budynku często wiążą się z niemałym wydatkiem i stanowią znaczącą część ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości. Dlatego też, wszystkie decyzje dotyczące zabezpieczenia instalacji odgrywają tak fundamentalną rolę w zachowaniu jej żywotności.  Najlepszą z nich będzie jednak wybór systemu Bosch D3.

 

Maksymalna wydajność przy minimalnym serwisie

Koncepcja kompleksowej ochrony instalacji grzewczej Bosch D3 została stworzona i wprowadzona w celu utrzymania przez dłuższy czas maksymalnej wydajności ogrzewania, a także zmniejszenia do minimum konieczności obsługi instalacji. Wszystko po to, aby redukować koszty eksploatacji i zwiększać komfort użytkowania. Bardzo ważna jest tutaj jakość wody. To czynnik, który wpływa na płynną i ekonomiczną pracę instalacji grzewczej oraz ma zasadniczy wpływ na długość okresu eksploatacji. Konieczne jest również przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności zapewniających jej odpowiednie przygotowanie i utrzymanie w okresie eksploatacji. 

 

Trzy poziomy zabezpieczenia Bosch D3

Demineralizacja, usuwanie osadów oraz skuteczne odpowietrzanie, to trzy poziomy zabezpieczenia instalacji Bosch D3, które pozwolą przedłużyć żywotność ogrzewania.

Demineralizacja prowadzi do usunięcia z wody węglanu wapnia oraz wszelkich soli powodujących korozję. Zapobiega to tworzeniu się kamienia, który ogranicza wymianę ciepła w kotle. Demineralizacja Bosch D3 zapobiega korozji i wynikającym z niej uszkodzeniom, ale również zapewnia stałe natężenie przepływu czynnika grzewczego oraz stałą wysoką wydajność ogrzewania.

Istotne jest również stałe odpowietrzanie instalacji przy użyciu separatorów powietrza Bosch D3. Odpowietrzanie gwarantuje oszczędność energii, dzięki zapobieganiu redukcji wymiany ciepła wskutek korków powietrznych. Separatory powietrza Bosch D3 pracują w sposób automatyczny. Instalacja jest odpowietrzana w sposób ciągły i nie wymaga ręcznej ingerencji.

Trzecim ważnym elementem dbania o instalację grzewczą jest usuwanie osadów. Osady w wodzie grzewczej mogą pochodzić z resztek masy uszczelniającej, opiłków metalowych, piasku lub innych zanieczyszczeń. Z biegiem czasu może to powodować korozję instalacji grzewczej. Dlatego tak ważne jest stosowanie separatorów magnetycznych. Wszystkie separatory magnetyczne Bosch D3 dostarczane są standardowo z izolacją termiczną. Zapewniają mniejszą awaryjność pomp wskutek eliminowania zanieczyszczeń magnetycznych, dłuższy okres eksploatacji instalacji grzewczej, mniej awarii, długotrwałą oszczędność energii, a także mniejszy hałas.

 

Dowiedz się więcej