Polska ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników śmiertelności w pożarach, który wynosi 1,53 ofiar na 100 000 osób. Każdego roku w pożarach ginie ponad 500 osób. Ponad 81% ofiar pożarów to użytkownicy obiektów mieszkalnych. Dlaczego tak się dzieje? Jak poprawić bezpieczeństwo ludzi mieszkających i pracujących w tego typu obiektach? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą rozstrzygane praz zespól ekspertów bezpieczeństwa pożarowego podczas unikalnych w skali krajowej i europejskiej badań prowadzonych podczas rzeczywistych pożarów. Cykl badań jest częścią szerokiego projektu pod hasłem „Bezpieczna ewakuacja”.

Bezpieczna ewakuacja. Badania metod poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielokondygnacyjnych.

Naukowcy 5 razy podpalą blok w Sosnowcu

Już w tym miesiącu 9-piętrowy budynku w Sosnowcu stanie się poligonem dla realizacji wyjątkowego w nie tylko w skali krajowej projektu. Zespół ekspertów składających się z przedstawicieli niezależnych jednostek badawczych w tym dwóch wyższych uczelni technicznych, straży pożarnej oraz firm prywatnych będą prowadzili szerokie badania metod poprawy bezpieczeństwa ewakuacji ludzi, analizując zaaranżowane w budynku rzeczywiste pożary. Zrealizowanych zostanie aż 5 pożarów specjalnie przygotowanego i wyposażonego jak typowe mieszkanie pomieszczenia. Zarówno w pomieszczeniu testowym, jak i na drogach ewakuacji rozmieszczone zostały elementy pomiarowe, czujniki i kamery termowizyjne rejestrujące przebieg zarówno prób przy pożarze w pełnej skali jak i ok 80 testów z wykorzystaniem gorących dymów znacznikowych. Zebrane dane będą na bieżąco analizowane oraz weryfikowane podczas prowadzonych równoległe symulacji komputerowych, wykorzystujących najnowsze aplikacje techniki numerycznej.

 

Bezpieczna klatka schodowa sposobem na ograniczenie zagrożenia życia i poprawę skuteczność akcji ratowniczej

Rzeczywista i wysoka skuteczność systemów oddymianie klatek schodowych to jeden z podstawowych warunków ograniczenia liczby ofiar pożarów. Ucieczka z objętej pożarem przestrzeni budynku na klatkę schodową powinno zapewniać bezpieczeństwo dalszej ewakuacji z budynku. Podczas całego zdarzenia właśnie w tej przestrzeni ludzie opuszczający obiekt, (szczególnie o znacznej wysokości) przebywać będą najdłużej. Klatki schodowe stanowią również drogę dostępu do miejsca pożaru dla ekip ratowniczo-gaśniczych. Warunki panujące w tej przestrzeni budynku będą miały więc kluczowe znaczenie dla skuteczności samej akcji a także dla bezpieczeństwa strażaków. 

Dzięki opisanym powyżej badaniom naukowcy będą mieli niepowtarzalna okazję określić szereg kluczowych parametrów fizycznych (np. prędkości przemieszczania się i temperatury dymu, zakresu widoczności itd.) pozwalających na lepsze poznanie mechanizmów przepływu powietrza i dymu w obrębie pomieszczeń i dróg ewakuacji budynków wielokondygnacyjnych. Podczas realizacji projektu przetestowana zostanie również praktyczna skuteczność powszechnie stosowanych oraz innowacyjnych metod oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji. Wnioski z tej weryfikacji mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników budynków, narażonych podczas pożaru na kontakt z wysoce toksycznymi produktami spalania. Prowadzenie testów pożarowych stworzy również unikalną możliwość do ćwiczeń straży pożarnej w bezpiecznych, ale realistycznych warunkach kontrolowanego pożaru.

 

Takich badań pożarów jeszcze w Polsce nie było

– W Polsce nie prowadzi się badań skuteczności systemów oddymiania klatek schodowych, szczególnie w warunkach rzeczywistych pożarów. Większość standardów projektowych opiera się na wiedzy zapożyczonej z innych krajów. Zagadnienie oddymiania jest poruszane jedynie w analizach teoretycznych, wykorzystujących symulacje komputerowe oraz próby dymowe. Brakuje jednak danych na temat funkcjonowania systemów oddymiania podczas rzeczywistych pożarów. Badania są wyjątkowe, ponieważ pozwalają na realną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów oddymiania klatek schodowych w polskich warunkach klimatycznych – mówi Jarosław Wiche, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny firmy SMAY, główny organizator prowadzonych badań.

Podsumowaniem pierwszego etapu badań będzie międzynarodowa konferencja w Sosnowcu 2 czerwca 2016 roku. W trakcie konferencji uczestniczący w projekcie specjaliści z dziedziny zabezpieczeń pożarowych przedstawią m.in. wnioski z wyników badań w nawiązaniu do obowiązujących w Polsce przepisów i wymagań ochrony przeciwpożarowej. Przedstawione zostaną również wyniki praktycznej skuteczności różnych, stosowanych aktualnie i innowacyjnych systemów zabezpieczeń, ze wskazaniem rozwiązań optymalnych pod kątem poziomu bezpieczeństwa użytkowników i ekip ratowniczych. 

 

W konferencji weźmie udział ponad 500 specjalistów z Polski i z zagranicy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Sosnowiec oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. 

 

Zapoznaj się ze szczegółami projektu