ZPR S.A.

00-075 Warszawa
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. to lider w branży gastronomiczno – rozrywkowej.