Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o. - logo

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.

+48.12.6370933
J. Lea 116
30-133 Kraków
Zakres działalności Centralnego Ośrodka Chłodnictwa obejmuje:

Projektowanie i wykonywanie instalacji, obiektów i urządzeń chłodniczych specjalnego przeznaczenia:
- komór i szaf termoklimatycznych
- laboratoryjnych zamrażarek niskotemperaturowych
- specjalistycznych stanowisk do badań laboratoryjnych
- tuneli zamrażalniczych
- agregatów chłodniczych, wymienników ciepła

Prace badawczo-rozwojowe konstrukcji aparatów:
- wymienników ciepła płaszczowo rurowych i lamelowanych
- agregatów skraplających i ziębiących, ze skraplaczami chłodzonymi wodą lub powietrzem

Badania doświadczalne i atestacja:
- urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
- nadwozi izotermicznych - certyfikat ATP
- mebli chłodniczych, domowego sprzętu chłodniczego
- sprężarek, agregatów skraplających i chłodniczych

Ocena zgodności, certyfikacja i aprobaty techniczne:
- certyfikacja kompetencji personelu
- ocena zgodności, certyfikacja wyrobów
- aprobaty techniczne

Szkolenia personelu sektora chłodnictwa i pokrewnych:
- Szkolenie F-gazowe
- Klimatyzacja samochodowa (F-gazy)
- Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i agregatów mobilnych
- Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu Split
- Podstawy chłodnictwa
- Lutowanie w chłodnictwie metoda 912
- Agregaty wody lodowej
- Układy amoniakalne w teorii i praktyce
- Budowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła
- Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

Opinie i ekspertyzy
Informacja naukowo-techniczna i normalizacyjna

Tradycje Centralnego Ośrodka Chłodnictwa sięgają 1946 roku.
W blisko 60-cioletnim okresie swojego istnienia COCH zakres jego działalności, rozpoczętej pracami projektowo-konstrukcyjnymi, rozszerzył się i obejmuje obecnie prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe oraz badania modelowe i pilotowe nowych generacji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzatorów. W akredytowanym laboratorium prowadzi się badania nowych wyrobów wdrażanych w przemyśle krajowym, badania atestacyjne związane z certyfikacją wyrobów.
W zakładzie doświadczalnym realizuje się konstrukcje prototypowe maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem małogabarytowych tuneli zamrażalniczych, specjalistycznych komór badawczych przemienno-temperaturowych i niskotemperaturowych, stanowisk badawczych, itp.

Dysponując nowoczesnym wyposażeniem, wysoko wykwalifikowaną załogą oraz wieloletnim doświadczeniem, Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH jest doskonale przygotowany do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów polskiego chłodnictwa.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH stale współpracuje z ośrodkami akademickimi, organizacjami badawczymi i przemysłowymi, również międzynarodowymi jak Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa, którego jest członkiem.

Dane adresowe:
J. Lea 116
Kraków
Małopolskie
Poland

Obszar działalności firmy Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.:
  • Usługi -> Usługi - pomiary
  • Usługi -> Usługi - produkcja
  • Usługi -> Usługi - projektowanie i wycena
  • Usługi -> Usługi - certyfikacja
  • Usługi -> Usługi - doradztwo techniczne
Instalator:
  • Komory chłodnicze -> Komory chłodnicze i mroźnicze
Projektant:
  • Komory chłodnicze -> Komory chłodnicze i mroźnicze