Zakład Usługowy Artur Hołowczuk

ul. Wiśniowa 6
22-400 Zamość
Prefabrykacja rozdzielnic i szaf sterowniczych NN, serwis urządzeń grzewczych, obsługa i konserwacja kompletnych kotłowni wodnych i parowych, stacji uzdatniania wody, przepompowni łącznie z urządzeniami towarzyszącymi i układami automatyki przemysłowej.