Zakład Projektowania mgr inż. Krzysztof Cyranik

17-Stycznia 39/2
64-400 Międzychód
Projektowanie, nadzorowanie i kierowanie w zakresie instalacji i sieci sanitarnych : c.o. ; wod.-kan. ; gaz ; wentylacja ; klimatyzacja ; oczyszczalnie ścieków.