Zakład Produkcyjno Usługowy Kazmierz Błaszczyński

Biesal
11-036 Gietrzwałd
Nasz firma, aktualnie produje 3 rodzaje kotłów na paliwo stałe. Są to: * Kocioł wodny CO, typu "SKI OLSZTYŃKI" * Kocioł wodny CO, typu "BIES-PLUS" * Kocioł wodny CO, typu "BIES-PLUS" z nadmuchem na miał Kotły wodne typu "SKI" - przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, rolniczego, komunalnego i przemysłowego, w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 95°C, ciśnienie robocze 0,1 Mpa. Kocioł typu "BIES-PLUS" - zbudowany jest na bazie produkowanych od około 20 lat kotłów typu "SKI Olsztyński" i zmodernizowany w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczno-eksploatacyjne. Kocioł typu "BIES-PLUS" umożliwia bardzo efektywne i ekologiczne spalanie najtańszego z węgli kawałkowych - węgla kamiennego sortymentu "groszek". W kotle zastosowano w przypadku jego dolne lub dolno - górne spalanie.