Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to unikalne przedsięwzięcie w skali Polski, ukierunkowane na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem.

Naszą misją jest efektywne zarządzanie wiedzą, rozumiane jako tworzenie i transferowanie wiedzy oraz wsparcie przedsiębiorczości środowiska zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem własności intelektualnej.

Celem centrum jest organizowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie:
• Biotechnologii i technologii medycznej,
• Nanotechnologii i jej zastosowanie w nowoczesnych materiałach,
• Energii i zmian klimatycznych,

Dalsze informacje na temat EIT + można znaleźć na http://www.eitplus.pl/