wod-kan-bruk

łomnica
08-430 Żelechów
budownictwo ogólne:
budowa dróg,parkingów ,chodników,
budowa siecji wodociągowych
budowa siecji kanalizacyjnych:deszczowe, sanitarne ,ogólnospławne
grawitacyjne ,tłoczne itp
roboty ziemne ,roboty rozbiórkowe,wyburzeniowe