Wentylacja strumieniowa Marek Magdziarz - logo

Wentylacja strumieniowa Marek Magdziarz

ZAPUSTNA 10A/26
02-483 Warszawa
Komputerowe modelowanie CFD, konsultowanie i projektowanie systemów wentylacji strumieniowej dla garaży i systemów oddymiania oraz zabezpieczenia przed zadymieniem w obiektach wielkokubaturowych, wysokościowych, mieszklanych i użyteczności publicznej. Weryfikacja możliwości ewakuacji ludzi z obiektów i konsultacje w zakresie ochoirny przeciwpożarowej. Konsultowanie systemów oddymiania pod kontem współdziałania z systemami wykrywania i alarmu pożaru oraz instalacjami tryskczowymi. Pomoc w uzyskiwaniu odstępw od przepisaów techniczno-budowlanych.