Weiss Klimatechnik Polska Sp. z o.o.

Marywilska 34i
03-228 Warszawa
Klimatyzacja bloków operacyjnych: szafy klimatyzacyjne, stropy laminarne.

Projekt.
Dobór urządzeń.
Dostawa urządzeń.
Montaż i uruchomienie urządzeń.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Wykonawstwo.

Zapraszamy na stronę www.wktp.pl.

Weiss Klimatechnik Polska Sp. z o.o. jest jedynym dostawcą urządzeń i rozwiązań firmy Weiss Klimatechnik GmbH na terenie Polski.