VIPP S.J.

Lsaocice, ul. okrężna 9
64-100 Leszno
produkcja elementow systemu wentylacji: kanalow i ksztaltek prostokatnych montaz instalacj,i wentylacyjnych i klimatyzacyjnych