Total Went s.c.

Bzowa 13/6
55-010 Wrocław
Oferta

W zakres działalności firmy TOTAL WENT s.c. wchodzi wykonawstwo:
instalacji wentylacyjnych grawitacyjnych oraz mechanicznych
instalacji klimatyzacyjnych oraz chłodniczych sterowanych centralnie lub indywidualnie
instalacji wodnych z rur stalowych ocynkowanych, miedzianych, PP, PE, PEHD, Hep2o w systemach skręcanych, klejonych, lutowanych, zaciskanych i zgrzewanych oraz p.poż. z rur stalowych ocynkowanych w systemie skręcanym
instalacji grzewczych wodnych z kotłami gazowymi, olejowymi, węglowymi oraz zasilanych z sieci cieplnych izolacji termicznych i p.poż. na przewodach wentylacyjnych i wod-kan
klimatyzacji rozdzielni elektrycznych i serwerownii
instalacji wentylacji oddymiającej
instalacji rekuperacji